Членам комісії з проведення профоглядів Очаківської центральної районної лікарні визначили законодавчі підстави та мету для здійснення медичних оглядів працівників певних категорій


Під час здійснення планового заходу контролю додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці  в Очаківській центральній районній лікарні головним державним інспектором відділу з питань гігієни праці Юлією Пономарьовою ініційовано проведення семінар-наради щодо дотримання вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 (далі – Порядок).  Участь в обговоренні Порядку прийнято лікарями лікувального закладу, які включені до складу комісії з проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

  Посадовець особливу увагу звернула на терміни та організацію проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів на території Миколаївської області.

Так, відповідно до  п.2.2 Порядку, фахівцем відділу з питань гігієни праці Держпраці за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначаються категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам та складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1 (далі – Акт).

Відповідно до п. 2.3 на підставі Акту, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають медичним оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2, узгоджує в Управлінні Держпраці у Миколаївській області.  Один примірник списку залишається на підприємстві,  другий надається в ЛПЗ, третій – до Управління Держпраці у Миколаївській області, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду. Списки, які не узгоджені з Управлінням Держпраці у Миколаївській області, є  безпідставними, та відповідно - лікувальний заклад не має права проводити медичний огляд такому підприємству або закладу.

Також акцентовано увагу на складанні Заключних актів за результатами медичного огляду працівників певних категорій.  До Управління Держпраці у Миколаївській області надходять заключні акти, які  мають зауваження та повертаються на доопрацювання. Найчастіше це: відсутність дати заключного акту, не зазначається повний склад лікарської комісії та не зазначається П.І.Б. лікарів та фах,  не заповнюється розділ 3 форми заключного акту, не подаються списки працівників до пунктів 3.1 – 3.12 із зазначенням П.І.Б., цеху (дільниці), професії, шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, стажу роботи в умовах їх дії, діагнозу; не завжди визначається причина неповного проходження медичного огляду працівниками  певних категорій. Були випадки, коли взагалі результати заключного акту не співпадали  із поіменними списками.

Враховуючи вищезазначене головний держінспектор закликала присутніх до дотримання вимог законодавства в частині організації та проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів працівників певних категорій, що в свою чергу приведе до більш плідної роботи з метою своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань, загальних та виробничо-зумовлених у працівників; вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів трудового процесу.