Атестація робочих місць за умовами праці в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних закладах

08 лютого 2017

Однією із основних вимог при реалізації прав працівників на пільги та компенсації, передбачених статтею 7 Закону України «Про охорону праці» є результати атестації робочих місць (далі – Атестація).  Основна мета Атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем та працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу несприятливих умовах.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (далі – Порядок). Відповідно до пункту 1 Порядку Атестація проводиться  на підприємствах і  організаціях  незалежно від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Відповідно до пункту 4 Порядку Атестація проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і повноваження    якої   визначаються   наказом   по   підприємству, організації,  в  строки, передбачені колективним договором, але не рідше  ніж  один раз на п’ять років.

Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місці за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці та соціальної політики України 01.09.1992 № 41, визначено термін « робоче місце» як місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

Під час проведення Атестації на кожне робоче місце або групу аналогічних місць на підприємстві або організації складається «Карта умов праці».

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, затверджується наказом по підприємству або організації.

Враховуючи вищезазначене, Державна служба України з питань праці рекомендує проводити Атестацію по кожному окремому підприємству або організації у встановленому законодавством порядку.