Атестація робочих місць за умовами праці в цифрах

30 серпня 2021

Ні для кого не є секретом той факт, що додержання норм законодавства про охорону праці перебуває під пильним контролем Держпраці. Та навряд чи хтось посперечається з тим, що здоров’я працівників  – найбільша і водночас найкрихкіша цінність. Саме тому порушення норм у цій сфері можуть призвести до непоправних наслідків, адже, підірвавши своє здоров’я, повернути його в колишній стан дуже важко.

Людина значну частину свого життя витрачає на працю і тому від умов праці, рівня її безпеки залежить працездатність і продуктивність праці, якість роботи, стан здоров’я.

Працюючи в шкідливих умовах, втрачає своє здоров’я. Про це необхідно пам’ятати та дбати про здоров’я людей.

Незадовільні умови праці часто є основною причиною високого рівня виробничого травматизму і також професійної захворюваності.

За статистичними даними 16% онкозахворювань, зареєстрованих в Україні, припадає на долю професійних захворювань.

В країні з боку Уряду значна увага приділяється збереженню життя і здоров’я людини, забезпеченню її безпечної життєдіяльності.

Світова практика свідчить, що в сучасних умовах все більшого значення набуває проблема поліпшення умов праці не за рахунок надання якомога більше пільг та компенсацій, а шляхом впровадження нових технологій, обладнання, оздоровлення виробничого середовища.

За статистичними даними частка використання застарілих технологій і устаткування в окремих галузях промисловості складає більше ніж 80%.

В сучасний час майже всі роботодавці та працівники підприємств, установ та організацій усвідомлюють та розуміють, що для проведення оцінки умов праці на робочих місцях з метою виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів необхідно провести атестацію робочих місць за умовами праці.

Проведення атестації робочих місць за умовами праці відіграє головну роль у встановленні об’єктивних показників умов праці на робочому місці працівника.

Основна мета атестації полягає у врегулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці.

На VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Безпеки та здоров’я на роботі: час змін», яка проходила 3-4 червня 2021 року в м.Києві,  розглядалось проведення атестації, як «оцінка ризиків професійних захворювань».

За останніми статистичними даними по Миколаївській області 16203 особи працюють в шкідливих умовах праці (22,8% до облікової кількості штатних працівників).

 У розрізі галузей:

сільське господарство – 760 осіб;

промисловість – 12577 осіб:

переробна промисловість – 6175 осіб;

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1497 осіб;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря-5482 особи;

водопостачання; каналізація, поводження з відходами-828 осіб;

будівництво-164 особи;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність -2582 особи та інші.

Кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, за містами:

 • м.Миколаїв – 7247 осіб
 • м.Южноукраїнськ – 4256 осіб;
 • м.Первомайськ-386 осіб;
 • м.Вознесенськ-354 особи та інші.

З 16203 осіб по Миколаївській області працюють:

а) в умовах перевищення гігієнічних нормативів:

5994 осіб – в умовах перевищення показників мікроклімату,

2351  особа – під дією іонізуючого випромінювання,

9698 осіб – під дією виробничого шуму,

2069 осіб – під дією вібрації,

6970 осіб – під дією хімічних речовин;

б) в умовах перевищення показників важкості праці – 7673 особи;

в) напруженості праці-4671 особа.

Загальна кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Миколаївської області, які мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці, – 20618 або 29% до облікової кількості штатних працівників. До цієї чисельності увійшли  працівники, які працюють в особливих умовах праці, а також працівники, яким встановлені додаткові пільги та компенсації відповідно до умов колективного договору, не передбачені чинним законодавством. З них мають право на:

 • додаткові відпустки за шкідливі умови праці згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України – 9957 осіб;
 • додаткові відпустки за шкідливі умови праці, передбачені колективною угодою – 905 осіб;
 • скорочений робочий тиждень – 2481 особа;
 • доплати за умови праці – 13745 осіб;
 • отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів – 4560 осіб;
 • отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування – 1268 осіб;
 • додаткові відпустки за особливий характер праці згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України – 7087 осіб;
 • додаткові відпустки за особливий характер праці, передбачені колективною угодою – 98 осіб.

В цілому робота щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях області проводиться, але деякі роботодавці нехтують вимогами законодавства.

Фахівцями  Управління Держпраці у Миколаївській області впродовж  першого півріччя 2021 року перевірено 157 роботодавців з питань своєчасності та якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та правильності застосування Списків на пільги та компенсації.

За результатами проведених заходів контролю виявлено 35 порушень, складено та направлено до суду 21 протокол про адмінправопорушення, видані приписи щодо усунення виявлених порушень.

Нагадаємо деякі нюанси стосовно наслідків нехтування адміністрацією підприємства вимогами законодавства щодо необхідності проведення атестації робочих місць за умовами праці:

 1. у разі, якщо атестація не проводилась – наслідки:
 • порушення законодавства про охорону праці, зокрема постанови КМУ від 01.08.1992 №44, порушник – керівник підприємства може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу (ч. 1 ст. 41 КУпАП);
 • порушення прав працівників, у працівника є підстава розірвати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. 3 ст. 38 КЗпП), а також звернутися до суду (ст. 232 КЗпП);
 • якщо заподіяно шкоду здоров’ю працівника, керівник підприємства може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 271 Кримінального Кодексу України.
 1. у разі, якщо атестація не проводилась, але підприємство несе витрати на виплату компенсацій і надання гарантій працівникам (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг та ін.) – наслідки:
 • при перевірці можуть виникнути питання з правомірності таких виплат (якщо роботодавець перебуває на бюджетному фінансуванні), а також проблеми з їх оподаткуванням.
 1. у разі, якщо підприємство не проводить атестацію і не надає працівникам належні гарантії та компенсації – наслідки:
 • кожний «шкідливий» працівник може звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального і морального збитку. У такому разі відсутність проведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності, а навпаки стане доказом його провини.