До Міжнародного дня молоді: поради щодо дистанційної роботи

12 серпня 2020

Реалії  сьогодення щодо працевлаштування молоді говорять про  такі факти:

  • наявності на ринку вакансій пропозицій щодо дистанційної роботи від вітчизняних та закордонних роботодавців;
  • зацікавленість  осіб  віком від 14 до 35 років до гнучкого режиму праці та  неприв’язаного до офісу місця роботи.

В рамках Міжнародного дня молоді та з метою недопущення нехтуванням та позбавленням  трудових прав молоди12х працівників, які розглядають дистанційну форму роботи,  Управління Держпраці у Миколаївській області  надає рекомендації щодо встановлення доброчесних відносин між працівником та роботодавцем.

Дистанційна (надомна) робота – це форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

Стаття 24 КЗпП України містить перелік випадків  укладання трудового договору  з додержанням письмової форми в обов’язковому порядку в тому числі і при укладені трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.

Умови трудового договору мають узгоджувати питання щодо системи оплати праці (почасову чи відрядну), строків виконання робіт, способів контролю за її виконанням, аспекти охорони праці, відповідальності сторін тощо.

Законодавство дає право працівнику самостійно обирати місце для виконання дистанційної  роботи, однак, роботодавець має пересвідчитись, що працівник має можливість працювати дистанційно, та чи є у нього наявні належні умови для виконання певної роботи.

Статтею 125 КЗпП України передбачено, що працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати цієї компенсації визначаються роботодавцем за погодженням із працівником. Також можна домовитись про компенсацію витрат за використання електроенергії та води, зв’язку та обслуговування обладнання тощо.

В умовах договору мають бути дотримані норми:

  •  статті 115 КЗпП щодо виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
  • статей  50 і 51 КЗпП щодо тривалості робочого часу, зокрема 40 або менше годин на тиждень.

Зауважимо, умови договорів  на дистанційне виконання  робот укладені з іноземним роботодавцем не мають  погіршувати становище працівників порівняно з законодавством України про працю.

Увага! На працівників, які працюють дистанційно,  в повній мірі поширюється законодавство про працю з урахуванням специфіки та особливостей застосування дистанційного режиму роботи, які обумовлюються у трудовому договорі.  Виконання дистанційної  роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Тобто дистанційно працюючий працівник має право на щорічну та додаткову відпустки, соціальне забезпечення у разі тимчасової втрати  працездатності,  гарантовану  допомогу держави  у разі безробіття.