ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ!

25 вересня 2020

23 липня 2020 року набрала чинності  Постанова № 617, якою внесені зміни до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 06.01.2010 №8 (ПОРЯДОК).

Нагадуємо, що великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб (далі – ТТЗ) – це великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва.

Отже, зараз на зареєстрований (перереєстрований) ТТЗ територіальний орган Держпраці через Центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та присвоює номерний знак.

Звертаємо увагу, що тепер номерні знаки не видаються, а присвоюються, про що робляться відповідні позначки на свідоцтві про реєстрацію.

Також суттєво змінено перелік документів, які потрібно для проведення реєстраційних дій.

Для реєстрації ТТЗ подаються наступні документи:

  1. заява власника;
  2. засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження ТТЗ;
  3. декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, – для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин та які реєструються вперше;
  4. акт технічного огляду.

Відповідно до нової редакції п. 9 ПОРЯДКУ перед реєстрацією кожного технологічного засобу проводиться його державний технічний огляд, про що складається акт технічного огляду і видається талон. На технічно несправні ТТЗ талони про проходження технічного огляду не видаються, видача талона про проходження техогляду може бути здійснена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.

Необхідно відмітити, що згідно з п. 5 Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 №9, державний технічний огляд зареєстрованих технологічних транспортних засобів проводиться щороку експертними організаціями, які акредитовані Національним органом з акредитації України та мають у своїй сфері акредитації відповідний вид інспектування – технічний огляд технологічних транспортних засобів та який проводиться відповідно до постанови КМУ від 26.04.2004 №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування)  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Для реєстрації ТТЗ, що тривалий час (більше п’яти років) експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою.

Для реєстрації ТТЗ, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, зазначеними у п. 10 Порядку, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого ТТЗ з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності – довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу.