Які документи необхідно надавати до територіального Управління Держпраці для визначення категорій працівників, що підлягають медичному огляду?

29 листопада 2021

Відповідно до Порядку організації та проведення медичних оглядів, затвердженого наказом МОЗ для від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» визначення категорій працівників, що підлягають медичному огляду до територіального Управління Держпраці подаються наступні документи:

  • заявка;
  • витяг штатного розпису підприємства;
  • дані (матеріали) щодо лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу ;
  • перелік професій (посад) працівників, що підлягають медичному огляду, як такі, щодо яких є потреба у професійному доборі, та таких, що належать до переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичний) медичний огляд працівників (згідно з Додатком 5 наказу №246).
  • Джерело: Держпраці