Якими нормативно-правовими актами має керуватися роботодавець з метою створення безпечних умов праці для працівників, трудова діяльність яких пов’язана з екранними пристроями?

05 січня 2021

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З метою створення належних, безпечних і здорових умов праці при роботі з  екранними пристроями  роботодавець має керуватися наступними нормативно-правовими актами:

  • наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями», який поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлює мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі;
  • Державними санітарними правилами і нормами роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затвердженими Постановою Головного державного санітарного лікаря України 10.12.1998 № 7, що застосовуються на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форми власності та поширюються на умови й організацію праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) усіх типів вітчизняного та закордонного  виробництва на основі електронно-променевих трубок (ЕПТ), якими укомплектовані електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) колективного використання та персональні ЕОМ (ПЕОМ).

Звертаємо увагу, що для досягнення зазначеної мети роботодавець згідно з п. 5 наказу Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207 повинен за рахунок тривалості робочої зміни організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку працівників. Перерви встановлюються відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7.

Відповідь надала головний державний інспектор відділу гігієни праці  Управління Держпраці у Миколаївській області Юлія Пономарьова.