Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці

19 серпня 2020

Щоб організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі – атестація), керівник підприємства повинен видати наказ прд/порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Під час його складання потрібно дотримуватися вимог, встановлених чинним законодавством.

Як саме проводити атестацію на підприємстві, визначає Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442. Порядком передбачено, що атестацію проводять на всіх робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Відповідно до пункту 2.1 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 №41, для організації і проведення атестації керівник видає наказ про проведення атестації робочих місць на підприємстві, в якому:

визначає мету й завдання атестації;

затверджує склад, голову й секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, за потреби – склад цехових (структурних) атестаційних комісій;

установлює терміни і графіки підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства;

визначає лабораторію для проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу;

визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічного оцінювання умов праці й участі в розробленні заходів для усунення шкідливих виробничих факторів.

Графік проведення атестації робочих місць, зазвичай, додають до наказу про проведення атестації або затверджують окремим наказом по підприємству. Графік проведення атестації у структурних підрозділах оформлюють як додаток до наказу.

Залежно від розміру підприємства та його структури, виду діяльності, кількості робочих місць, на яких необхідно провести атестацію, обсягу необхідних гігієнічних досліджень зміст наказу може різнитися.

Нормативними документами не визначено, якою саме має бути форма наказу про проведення атестації. У них лише вказані складові, які повинен містити цей документ. Тому кожне підприємство самостійно складає наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці, але з урахуванням обов’язкових елементів.