Підсумки роботи щодо контролю організації медичних оглядів працівників певних категорій у 2016 році

27 січня 2017

Не є таємницею, що  обов’язкові медичні огляди під час прийняття на  роботу  і протягом   трудової   діяльності   проводяться для працівників,  зайнятих на важких роботах,  роботах із  шкідливими  чи  небезпечними  умовами  праці  або таких,  де є потреба у професійному доборі. Тому, робота з визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду є одною із основних складових у діяльності фахівців  відділу з питань гігієни праці управління Держпраці у Миколаївській області.

 За попередній рік у цьому напрямку посадовими особами вищезазначеного відділу, відповідно до наказу МОЗ від 21.05.2007 року № 246, складено 243 акта визначення категорій та погоджено 282 списки  на проведення періодичних медичних оглядів. До того ж, за результатами періодичних медичних оглядів погоджено 210 заключних актів, з розробкою санітарно-протиепідемічних заходів.

За даними заключних актів у 2016 року територіальними медзакладами проведено медичних оглядів 14807 особам.

Фахівцями відділу з питань гігієни праці управління Держпраці у Миколаївській області постійно проводиться роз’яснювально-профілактична та консультативна робота щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.