Підвищення обізнаності мешканців Баштанської громади: реалізація трудових прав та соціальних гарантій на тлі нових форм організації праці

08 квітня 2021

Інспектор праці Управління Держпраці у Миколаївській області Дмитро Куруч наприкінці березня – початку квітня провів ряд зустрічей з мешканцями Баштанської громади, які розв’язують питання щодо подальшої трудової діяльності. Заходи відбулися на базі Баштанської районної  філії Миколаївського обласного центру зайнятості.

Мета заходів: повідомити про переваги належного оформлення трудових відносин,  порядок належного оформлення трудових відносин, а також роз’яснити  особливості нових форм організації праці, зокрема щодо встановлення  гнучкого  режиму робочого часу,  запровадження  надомної на дистанційної роботи.

Мешканці громади дізналися,  що у разі запровадження надомної роботи робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінено з ініціативи працівника без погодження з роботодавцем у  спосіб, визначений письмовим трудовим договором про надомну роботу. Працівник у разі неможливості виконання роботи на фіксованому робочому місці з незалежних від нього причин має право змінити робоче місце, за умови повідомлення роботодавця  не менше ніж за три робочі дні.

У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено письмовим трудовим договором про дистанційну роботу.

В період  загрози поширення епідемії, пандемії, загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації для осіб, умовами трудового договору яких не передбачено дистанційної чи надомної роботи,  роботодавець може встановити наказом гнучкий режим робочого часу. Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік тощо), норми тривалості робочого часу. Разом з тим  чинним законодавством  у зазначений період передбачено встановлення й надомної роботи. Зокрема у разі необхідності самоізоляції працівника в період пандемії роботодавець може запровадити наказом надомну роботу без обов’язкового укладення трудового договору про надомну роботу в письмовій формі.

Інспектор праці зосередив  увагу громадян на тому, що  працівник здобуває право на отримання всіх трудових соціальних гарантій тільки за умов  належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Наприкінці заходу учасники зустрічей отримали вичерпні відповіді на поставлені запитання.

Загалом заходами охоплено 45 осіб.