Працівникам, ліквідованих підприємств, частково зараховують періоди роботи, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах

03 вересня 2021

02  вересня 2021 на засідання  комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах,  при Головному управлінні Пенсійного фонду України у Миколаївській області розглянуто 9 справ колишніх працівників ліквідованих підприємств Миколаївщини.

Комісія, до складу  якої входить  начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Миколаївській області Людмила Радченко, відповідно до наявних обґрунтувань у зарахуванні періодів роботи, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, дійшла висновків:

  • відмовити 2 заявникам у зв’язку з відсутністю відомостей про ліквідацію підприємства, первинних документів, які б підтверджували пільговий характер роботи продовж повного робочого дня;
  • зарахувати певні періоди 7 особам, зокрема терміни виконання робіт   повний робочий день із шкідливими та важкими умовами праці за списком № 2, що підтверджені  результатами атестації робочих місць, а також терміни роботи  на посаді тракториста-машиніста та безпосередньої зайнятості у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства.

Відсутність в архівах  документів щодо виконання працівниками роботи зі шкідливими та важкими умовами праці і тих, що засвідчують проведення роботодавцями атестації робочих місць за умовами праці, позбавило  працівників отримання  права на призначення пенсії за віком  на пільгових умовах.

Управління Держпраці звертає увагу, що матеріали атестації робочих місць за умовами праці є документами сурової звітності та зберігаються на підприємстві 50 років. У разі ліквідації підприємств документи передаються до архіву.

Водночас акцентуємо, що дотримання вимог Порядку ведення трудових книжок працівників, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.93 N 58, є запорукою дотримання трудових прав працівника, попри час та законодавчі зміни. Так, відповідно до абз. 4 п. 2.14 зазначеного Порядку якщо працівник має право на  пенсію  за  віком  на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків  виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на  пільгове пенсійне забезпечення.