Право на провадження певних дій в рамках господарської діяльності: новації та результати роботи за 2021 рік на Миколаївщині

14 січня 2022

Минулий, 2021 рік відзначився новаціями в наданні адміністративних послуг Держпраці та її територіальними органами.

Перш за все, визначимо новації, викликані змінами чинного законодавства. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 77 від 03.02.2021, якою внесено  зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та викладено у новій редакції Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

До  розпорядження  Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»   внесено зміни від 18 серпня 2021 року, якими  актуалізовано та доповнено перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, у тому числі у сфері охорони праці.

Враховуючи вищезазначене, Управлінням Держпраці у Миколаївській області у 2021 році забезпечено ефективне виконання завдань з надання адміністративних послуг. На сайті Управління  розміщено затверджені  типові  інформаційні та технологічні картки, у яких визначається порядок  надання 16 адміністративних  послуг. Суб’єктам господарювання відповідно до встановлених строків видано 430 дозволів на здійснення діяльності, пов’язаної  з виконанням робіт та експлуатацією машин, механізмів, устатковання  підвищеної небезпеки,  продовжено строк дії 70 дозволів, зокрема роботодавцям, якими  під час строку дії дозволу не порушено їхні умови, та  анульовано 14 дозволів – відповідно до підстав,   наведених у частині дванадцятій  статті 21 Закону України «Про охорону праці».

Липневою новацією 2021 в адмінпослугах у сфері охорони праці став запуск  електронної послуги щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці через Портал електронних сервісів Мінекономіки.

Управлінням Держпраці у Миколаївській області у 2021 році зареєстровано 487 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, з яких 46 декларацій, які надійшли через Портал електронних послуг.

Також, продовж 2021 році Управлінням зареєстровано 179 технологічних транспортних засобів, знято з обліку – 70.