Про встановлення надбавок за вислугу років спеціалістам державних установ ветеринарної медицини

21 серпня 2020

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 972 затверджено Порядок встановлення надбавок за вислугу років спеціалістам державних установ ветеринарної медицини.

Відповідно до положень вище зазначеної Постанови надбавки за вислугу років установлюються спеціалістам державних установ ветеринарної медицини, які проводять лабораторно – діагностичні дослідження, ветеринарно – санітарну експертизу на ринках, лікувально – профілактичні роботи, здійснюють ветеринарно – санітарний контроль та нагляд на державному кордоні і транспорті, крім тих, що одержують надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах відповідно до законодавства.

До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавок за вислугу років, зараховується:

  • час роботи в державних установах ветеринарної медицини на посадах, зазначених у переліку згідно з додатком;
  • період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, період відпустки без   збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку,  але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
  • час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у галузі ветеринарної медицини;
  • час строкової військової служби у разі, коли працівник до призову на військову службу працював у державних установах ветеринарної медицини та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в   державні установи ветеринарної медицини;
  • час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу,   спричиненого незаконним звільненням, переведенням на іншу роботу).

Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавок за вислугу років, є трудова книжка та інші документи,  що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.

Надбавки за вислугу років спеціалістам  державних  установ ветеринарної   медицини обчислюється  з  посадового  окладу  без урахування інших надбавок і доплат.

Надбавки виплачується спеціалістам ветеринарної медицини з дня  прийняття на роботу за наявності стажу,  який дає право на її одержання.

Нарахування та  виплата  надбавок  проводиться  щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці  за  основним місцем роботи.  Особам,  які   працюють за сумісництвом, зазначені надбавки не виплачуються.

У разі коли спеціаліст тимчасово заміщує відсутнього працівника,  надбавки за вислугу років обчислюються  з  посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру надбавок за вислугу років  виникло  протягом  календарного місяця, надбавки встановлюється з початку наступного місяця.