Про застосування результатів атестації робочих місць за умовами праці при проведенні реорганізації підприємства

18 жовтня 2021

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Це означає, що для надання працівникам передбачених чинним законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці впродовж певного 5-річного періоду відповідне право повинно бути підтверджене  результатами атестації робочих місць за умовами праці, проведеної у цей термін.

Однак,  процеси злиття та поглинання охоплюють всі сфери економічної діяльності. В такому разі постає питання, чи можливо використання результатів санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, отриманих під час попередньої атестації у разі  зміни власника, назви підприємства, або ліквідації суб’єкта господарювання.

Відповідно до пункту 4.2. Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за № 1451/11731,  результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови та характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У  разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.

Такий же порядок застосовується у разі припинення діяльності підприємства, установи, організації із визначенням правонаступника.

Результати атестації також застосовуються і при наданні пільг та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці.

У випадках, якщо на підприємстві змінено назву або відбулася реорганізація підприємства, але умови та характер праці не змінились, то результати проведеної атестації можуть бути застосовані на період до закінчення дії атестації.

За матеріалами фахівців відділу експертизи праці

Управління Держпраці у Миколаївській області (Е.Борейко)