Результати перевірки АТ «Миколаївобленерго» щодо додержання вимог законодавства у сфері охорони праці

30 серпня 2019

За результатами перевірки  АТ «Миколаївобленерго» на предмет дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, гігієни праці виявлено 45 порушень чинного законодавства.

Так, на підприємстві не врегульовані питання, пов’язані з набуттям права на здійснення певних видів діяльності. Наприклад: працівники виконують роботи в колодязях, траншеях,  замкнутому просторі за відсутності у суб’єкта господарювання зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Аналогічна ситуація склалася навколо виконання робіт підвищеної небезпеки, зокрема робіт  на висоті понад 1,3 метра та верхолазних робіт.

Нагадаємо,  правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи  у сфері охорони праці передбачають реалізацію заходів направлених на мінімізацію виробничих ризиків,  попередження травмування працівників.

Відзначимо інші приклади зафіксованих порушень:

  • на ПС 150/35/6 «Центральна» встановлено відсутність додаткових засобів захисту від ураження електричним струмом, зокрема діелектричного взуття;
  • у філії Очаківського району в розподільчому щиту ремонтного боксу в електрошафах відсутні переглянуті та перезатвердженні однолінійні схеми електричних з’єднань усіх напруг, не проведені виміри опору ізоляції обмоток електрозварювального трансформатора, на корпусах пред’явленого до перевірки електроінструмента не вказані інвентарні номера, а також дати проведених та наступних перевірок,
  • у допоміжному ремонтному приміщенні гаражу встановлені порушення щодо зберігання та експлуатації балонів двоокису вуглецю, які використовуються під час проведення газозварювальних робіт, зокрема балон з двоокисом вуглецю не закріплено з метою запобігання падінню та зберігається з не накрученим ковпаком.

Під час заходу контролю посадові особи Держпраці спілкувалися з працівниками на робочих місцях. У розмові з’ясовувалися деталі допуску працівників до виконання робіт за  нарядом-допуском,  а саме: проходження інструктажів перед початком робіт та на робочому місці, підготовка робочого місця, допуск до роботи. Посадовці на обговорення підіймали зміст встановлених вимог щодо поетапного та правильного виконання  робіт – збереження життя та здоров’я  працівника.

Варто зазначити, ще під час перевірки було усунуто 17 порушень нормативно-правових актів з питань охорони праці. Після підбиття підсумків перевірки працівники служби охорони праці підприємства розпочали активну роботу, направлену на виконання припису Держпраці. Порушення мають бути усунуті до  23.09.2019 року.

Додаткова інформація: на АТ «Миколаївобленерго» у період з 2014 по 2018 роки сталося 10 нещасних випадків з працівниками, за результатами розслідування яких 4 з них не пов’язано з виробництвом.