Роз’яснення щодо особливостей звільнення з посади керівника ОСББ

12 січня 2021

До Управління Держпраці у Миколаївській області звернулися співвласники багатоповерхового житлового будинку незадоволені роботою голови правління ОСББ. Ініціативна група співвласників воліють діяти в межах чинного законодавства, тож попросили Управління Держпраці надати роз’яснення щодо правових підстав звільнення керівника ОСББ.

Відповідаємо.

Правові та організаційні засади створення, функціонування об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захист їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначені в Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон).

Відповідно до ст. 10 Закону вищим органом управління об’єднання є загальні збори.

До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься серед іншого  обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації.

Враховуючи те, що голову ОСББ обирають мешканці будинку, то вони й мають позбавити його цієї посади і зробити це повинні під час загальних зборів.

Відповідно до чинного законодавства є декілька варіантів зняття голови ОСББ, а саме, на підставі рішення загальних зборів ініціюють члени правління ОСББ, якщо такого не відбувається, то існує друга позиція, коли ініціаторами є самі мешканці. Для цього вони збирають ініціативну групу з трьох чоловік і заповнюють відповідний протокол. Потім за 14 днів до зборів інформують людей про дату і місце проведення зборів. А також про порядок денний – зняття голови ОСББ. Повідомити потрібно більше 50% мешканців.

Необхідно пам’ятати про особливості голосування на загальних зборах – закон визначає, що кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш, ніж 50% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, кожний співвласник має один голос. Рішення про обрання та звільнення голови та/або членів правління приймається простою більшістю голосів.

Звертаємо увагу, що необхідно під розписку повідомити голову Правління про прийняте рішення. Якщо це неможливо або він відмовляється ставити підпис за його отримання, повідомлення надсилається рекомендованим листом (із описом вкладення та повідомленням про вручення за зареєстрованою адресою проживання). Тобто, мешканці будинку повинні дотриматися встановлених законом процедур та своїми діями не порушувати трудових прав голови Правління.

Відповідно до ст. 116 КЗпП України  при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Роз’яснення Управління Держпраці у Миколаївській області не є нормативно-правовим актом, за своєю природою носить інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не встановлює правових норм.