Роз’яснення щодо деяких аспектів організації охорони праці при роботі з підйомниками автомобілів

02 листопада 2020

У пункті 2.15 глави 2 розділу 5 Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом МНС України від 09.07.2012 №964, зазначається, що підйомники підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічним оглядам відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2006 №687 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 1 Порядку його дія поширюється на підприємства, установи, організації та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати або експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 №1107 (далі Постанова КМУ №1107). Зокрема зазначений перелік визначено у додатках 3 та 7 Постанови КМУ №1107.

Підйомники автомобілів у цих переліках не зазначені.

Разом з цим, відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Згідно з Вимогами безпеки та захисту здоровя під час використання виробничого обладнання працівниками, затвердженими наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017 №2072 (далі НПАОП 0.00-7.14-17), роботодавець повинен вживати всіх необхідних заходів для того, щоб виробниче обладнання, яке використовується працівниками, відповідало виконуваній роботі або було належним чином пристосоване для її виконання та не ставило загрози життю та здоровю працівників.

Виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним та відповідати:

  • вимогам відповідних технічних регламентів, якщо виробниче обладнання виготовлене після дати набрання чинності такими технічними регламентами;
  • Мінімальним вимогам безпеки, наведеним у розділі 3 НПАОП 0.00-7.14-17, а також нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці, якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набрання чинності відповідними технічними регламентами, дія яких поширюється на таке виробниче обладнання, або якщо технічні регламенти щодо відповідного виробничого обладнання відсутні.