Управління Держпраці у Миколаївській області у листопаді 2020 розпочинає прийняття на розгляд Планів розвитку гірничих робіт на 2021 рік.

27 жовтня 2020

Погодження річних Планів розвитку гірничих робіт здійснюється з метою забезпечення раціонального та безпечного ведення гірничих робіт, дотримання законодавчих та нормативних  вимог з промислової безпеки та охорони надр,  проектних рішень по відпрацюванню запасів корисних копалин, їх переробки, встановлення оптимальних нормативних  величин  втрат корисних копалин, недопущення наднормативних втрат, вибіркового відпрацювання родовищ корисних копалин, їх псування від неправильного ведення гірничих робіт, своєчасного відновлення порушеними гірничими роботами земель, забезпечення проведення експлуатаційної розвідки та дорозвідки, заходів щодо охорони надр, запобігання шкідливого впливу гірничих робіт на навколишнє природне середовище.

План розвитку гірничих робіт – документ, складений надрокористувачем, який визначає напрямок розвитку гірничих робіт, об’єми видобутку корисних копалин, об’єми виробництва геологорозвідувальних, гірничопідготовчих, розкривних, видобувних, рекультиваційних робіт, об’єми підготовки та переробки мінеральної сировини (при наявності переробних виробництв) та інших робіт, передбачених технічним проектом з промислової (дослідно-промислової) розробки, умовами спеціального дозволу на користування надрами, угодою про умови користування надрами, вимогами Акту про надання гірничого відводу, протоколом Державної комісії по запасам корисних копалин України. Річний план визначає нормативи втрат корисних копалин при їх видобутку та переробки мінеральної сировини, здійснення в установленому порядку заходів з охорони надр, раціонального та комплексного використання мінеральної сировини, промислової безпеки та охорони праці, запобігання шкідливого впливу гірничих робіт на здоров’я людей,  навколишнє природне середовище, будівлі та споруди.

ГРАФІК ПОДАННЯ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА 2021 РІК НА ПРЕДМЕТ ЇХ ПОГОДЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖПРАЦІ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ