Про необхідність проведення ідентифікації та декларування безпеки ОПН відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

13 серпня 2020

Управління Держпраці  у Миколаївській області,    в межах своїх повноважень, інформує суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт (чи який має намір розпочати будівництво такого об’єкта) про необхідність  надання повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, відповідно від 18.01.2001 № 2245-III  «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (зі змінами).

Об’єкт визначається як потенційно небезпечний, за наявності у його складі хоча б одного джерела небезпеки, яке може спричинити надзвичайну ситуацію об’єктового, місцевого, регіонального або державного рівнів, створює загрози  як для персоналу підприємств, так і для населення, яке проживає поруч.

Тому Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», спрямований на захист життя і здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу можливих аварій,  вимагає від суб’єктів господарської діяльності проводити ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) та складати Декларацію безпеки об’єкта підвищеної небезпеки.

Суб’єкт   господарювання повинен розробити  повідомлення   про результати  ідентифікації  об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та Порядку ідентифікації  та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2020 №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» ( форма повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки  (ОПН-1) наведена у додатку 1 до Порядку) надати матеріали  територіальним    органам Держпраці для розгляду та реєстрації у Державному реєстрі ОПН.

Декларація безпеки ОПН – документ, який визначає ризики підприємства та комплекс заходів, які необхідно передбачити суб’єкту господарської діяльності,  аби запобігти аваріям, а також створення умов для ефективної локалізації аварій та  ліквідації їх наслідків. Декларація безпеки проходить експертизу та подається  органам Держпраці, як обов’язковий елемент разом з повідомленням про результати ідентифікації ОПН. Зазначене рішення прийнято на колегії Державної служби України з питань праці від 21.12.2019 року №1.

Декларація безпеки переглядається суб’єктом господарської діяльності один раз на п’ять років у разі:

– зміни  умов   діяльності  ОПН,   що   призводять  до   підвищення  ступеня небезпеки та рівня ризику, незалежно від їх причин;

– зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами, що впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;

– будівництва в прилеглих районах нових підприємств (об’єктів), якщо це впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;

– обґрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості.

Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи зберігаються у суб’єкта господарської діяльності у власності або користуванні якого є об’єкт підвищеної небезпеки, протягом 25 років.

Суб’єкт господарської діяльності несе відповідальність за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.