За позовом Управління Держпраці суд застосував до Фірми «Бриз» (база відпочинку «Лаванда») заходи реагування у сфері державного нагляду

25 лютого 2021

18 лютого 2021 року рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду Фірмі з обмеженою відповідальністю «Бриз» база відпочинку  «Лаванда»  заборонено виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки а саме: – експлуатації індивідуальної газобалонної установки зріджених вуглеводних газів; зберігання балонів з пропан-бутаном; експлуатацію електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000В, а саме: ТП-477, РУ-10/0,4 кВ; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої частоти.

Зазначимо, що у червні 2020 року Управлінням Держпраці у Миколаївській області проводився у суб’єкта господарювання захід контролю, за результатами якого встановлено ряд порушень дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.  Серед порушень у акті перевірки  зафіксовано, що суб’єкт господарювання здійснює виконання робіт підвищеної небезпеки, без відповідних дозвільних документів.

Виконуючи роботи підвищеної небезпеки та експлуатуючи машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки без відповідного дозволу, з порушенням встановлених правил, без належного інструктажу, тощо, роботодавець створює небезпечні умови для роботи працівників, а виявлені порушення законодавства про охорону праці спричиняють загрозу життю та здоров`ю людей. Тож, працівники фірми виконують трудові обов’язки в умовах високого ризику отримання фізичної шкоди, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків.

Частиною 1 ст. 246 Господарського кодексу України регламентовано, що здійснення будь-якої діяльності, що загрожує життю і здоров’ю людей або становить підвищену небезпеку для довкілля, забороняється.

Зважаючи на те, що доказів усунення порушень під час розгляду справи суб’єктом господарювання не надано, суд прийняв рішення – позов Управління Держпраці у Миколаївській області до Фірми з обмеженою відповідальністю «Бриз» база відпочинку «Лаванда», задовольнити.