Забезпечення проведення розслідувань щодо інфікування медичних працівників Миколаївщини на Сovid-19

03 вересня 2020

Управління Держпраці у Миколаївській області здійснює позапланові заходи контролю щодо своєчасності подання повідомлень про кожний встановлений факт інфікування медичних працівників гострою респіраторною хворобою Сovid-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Заходи проводяться внаслідок наявності розбіжностей між поданими до Управління Держпраці повідомленнями про нещасний випадок/ гостре професійне захворювання (отруєння) від роботодавців та даними ДУ  «Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»  про хворих на Сovid-19 медпрацівників.

У липні, серпні 2020 року  заходи контролю  відбулись у 7 закладах охорони здоров’я Миколаївщини, які утримуються за рахунок бюджетних коштів. Станом на 03 вересня 2020 до проведення позапланових перевірок Держпраці увійшли суб’єкти господарювання приватного сектору, зокрема ТОВ «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГІЇ» (м.Миколаїв), ТОВ «Перший медичний центр Некрасенка» (Первомайський район).

Управління Держпраці у Миколаївській області звертається до суб’єктів господарювання зі сфери охорони здоров’я з наступним.

Процедура проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з найманими особами, є єдиною для  суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Розслідування причин та обставин, за  яких медичний працівник захворів на гостру респіраторну хворобу Сovid-19 має здійснюватися відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019  № 337 (далі –Порядок).

Суб’єкт господарювання, який провадять господарську діяльність з медичної практики,  у разі гострого професійного захворювання працівника у процесі виконання ним трудових обов’язків зобов’язаний протягом двох годин з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня через надання паперового повідомлення (згідно з додатком 2 Порядку),  повідомити про такий факт територіальний орган Держпраці (абз.3 п.8 Порядку).

Звертаємо увагу, що розслідування гострих професійний захворювань на Сovid-19, що призвели до тяжких чи смертельних наслідків, розслідує спеціальна комісія, яка  утворюється наказом Держпраці та/або її територіального органу. В свою чергу, розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), що не підлягають спеціальному розслідуванню здійснює комісія, яка  утворюється наказом роботодавця.

Комісія з розслідування  настання гострого професійного захворювання (отруєння)   створюється  не пізніше наступного робочого після отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи. Відповідно до п.13 Порядку  до її складу має входити лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці. З метою виконання вимог Порядку роботодавцю необхідно направити запит на адресу територіального органу Держпраці щодо погодження кандидатури фахівця для участі у складі комісії з проведення розслідування  настання гострого професійного захворювання (отруєння).