З метою привернення уваги роботодавців і працівників до питання створення належних умов праці, сприяння впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління охороною праці, за ініціативи Державної служби України з питань праці у 2017 році започатковано проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання „Краще підприємство з охорони праці”.

Метою Конкурсу є:

заохочення керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців (далі - підприємства);

підвищення рівня культури безпеки праці;

популяризація питань охорони праці;

покращення умов праці та сприяння впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління охороною праці;

поширення позитивного досвіду у сфері охорони праці, у тому числі міжнародного;

підвищення ефективності і якості роботи зі створення на робочих місцях безпечних і належних умов праці;

залучення роботодавців та найманих працівників до активної роботи, спрямованої на реалізацію вимог законодавства про охорону праці, впровадження комплексного та системного підходу до створення безпечних і належних умов праці, зменшення ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на підприємствах.

Увага!

Не можуть бути зареєстровані для участі у Конкурсі претенденти у разі, якщо:

на підприємстві упродовж попереднього календарного року мав місце нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання;

посадові особи підприємства протягом попереднього календарного року притягалися до відповідальності за порушення законодавства з питань охорони праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об’єднань.

Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання “Краще підприємство з охорони праці”

Наказ

Програма конкурсу

Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою:

01601, м. Київ,  вул. Десятинна, 14, e-mail: dsp@dsp.gov.ua,

телефон для  довідок (044) 284 39 07.

Джерело : http://dsp.gov.ua

Всі записи

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ 2017 РОКУ