Уніфікована форма акту у сфері охорони праці містить всі відомості, визначені частиною шостою статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності», і не суперечить та не конкурує з нормами цього Закону.

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08. 2011 р. № 826 ” Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки субєкта господарювання (виробничого обєкта)

Частиною шостою статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон) визначено чіткі відомості, які повинні міститися в акті, складеному за результатами здійснення планового та позапланового заходу.

На цей час пункт 2 наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 серпня 2011 року №826 «Про затвердження положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України» зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року №1531/20269 не скасовано, а тому уніфікована форма Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта) є чинною.

Відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823 (далі - Порядок), інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі — органи контролю), посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі — контрольні повноваження). 

Під час виконання своїх повноважень інспекторами праці використовують  форми документів затверджені наказом Мінсоцполітики від 18.08.2017 №1338, зареєстрованого в Мін’юсті 12.12.2017 за № 1500/31368.

Форма Попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю визначена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.05.2020 № 919 «Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю»