Закон України “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки”

27 січня 2021

Мета програми: комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу України.

Виконання Програми дасть змогу:

  • сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище;
  • мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві;знизити до 2018 року коефіцієнт частоти виробничого травматизму і коефіцієнт частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком до показників 0,6 і 0,033 відповідно;
  • зберегти здоров’я та життя 850 і 270 працівників відповідно;
  • забезпечити скорочення соціальних і економічних втрат від негативних наслідків на виробництві;
  • забезпечити стале зростання національної економіки.

Дивитись тут: Закон України “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки”