Діяльність


 

Напрямки та принципи

діяльності

управління Держпраці у Миколаївській області

Одним із головних напрямків діяльності управління Держпраці у Миколаївській області є проведення превентивних заходів, спрямованих на запобігання травматизму та створення  безпечних і нешкідливих умов праці, профілактику порушень трудового законодавства.

Водночас покладатися у питаннях збереження життя та здоров'я працівників виключно на законослухняність роботодавців держава не уповноважена Основним Законом - Конституцією України і міжнародними зобов’язаннями, взятими на себе з підписанням міжнародних конвенцій у галузі праці та охорони праці.

Управління Держпраці у Миколаївській області у своїй діяльності організує та здійснює державний нагляд (контроль) дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю шляхом проведення планових та позапланових заходів.

Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи управління Держпраці у Миколаївській області  дотримуються принципів:

- пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;
- рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
- гарантування прав суб'єкту господарювання;
- об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю);
- наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);
- відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);
- невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;
- відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;
- дотримання умов міжнародних договорів України;
- незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян.

Крім цього, управління Держпраці у Миколаївській області організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг; забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні; забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням.

 

 

 

Переглянути сторінки

1
Плани роботи

План здійснення заходів державного нагляду (контролю) на
відповідний плановий період

2
Звіти діяльності 

Звіти наглядової діяльності за видами нагляду та сферами господарської діяльності суб'єктів господарювання

3
 Звіт з травматизму 

Дані про кількість нещасних випадків за видами економічної діяльності підприємств

4
Гірничий нагляд

Шляхи здійснення гірничого нагляду, правила і норми ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використання і переробку мінеральної сировини, безпечне ведення робіт під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

5
Адміністративні послуги 

Умови видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

6
Очищення влади

Декларації та результати перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон поданих державними службовцями управління Держпраці у Миколаївській області,  які обіймають відповідні посади, та претендентами на їх заміщення

7
Перевірка знань з питань охорони праці

Порядок роботи та склад постійно діючої комісії щодо  перевірки знань з питань охорони праці управління Держпраці у Миколаївській області