Запобігання корупції

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції» (далі – «уповноважена особа»).

Повідомити про корупційне правопорушення:
Номер телефону  – (0512) 50-01-35

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції

(наведений перелік постійно оновлюється у зв’язку із змінами у законодавстві)

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення, 1984 (із змінами)

«Глава 13-А Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 172-6Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції»

Витяг з Кримінального кодексу України, 2001 (із змінами)

«Розділ XV Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднання громадян

Стаття 356. Самоправство

Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»

«Розділ XVII Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 366. Службове підроблення

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Стаття 367. Службова недбалість

Стаття 368.  Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 368-2. Незаконне збагачення

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

Стаття 369-2. Зловживання впливом

Стаття 370. Провокація підкупу»


У Національному антикорупційному бюро України(далі –  НАБУ) працює безкоштовна телефонна лінія : 0-800-503-200 для більш  тісної взаємодії з громадськістю.

У НАБУ повідомили, що зателефонувавши за цим номером, громадяни можуть залишати звернення (пропозиції, зауваження, заяви, скарги), запити на отримання публічної інформації, отримувати інформацію про діяльність НАБУ, дізнаватися графік роботи громадської приймальні, а також повідомляти про кримінальні корупційні правопорушення.

Повідомлення громадян, отримані працівниками НАБУ в телефонному режимі, будуть належним чином зареєстровані, оформлені та передані для опрацювання компетентним підрозділам.

Телефонна лінія працює у  будні дні з 9 до 18 годин. Дзвінки безкоштовні як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Також в робочому режимі продовжує  працювати і міський номер для звернення громадян (044) 246-34-11.


П Л А Н

роботи Управління Держпраці у Миколаївській області

з питань запобігання та виявлення корупції на 2022 рік

 

№ з/п                                  Назва заходу Терміни виконання
1. Звіт про виконання плану заходів з питань запобігання та виявлення корупції за минулий 2021 рік До 12.01.2022р.
 2. Розробляє  проекти наказів з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні на 2022 рік Протягом року
 3. Надає працівникам Управління, його структурним підрозділам методичну та консультативну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Протягом року
 4. Здійснює контроль за дотриманням  антикорупційного законодавства в Управлінні, його структурних підрозділах Протягом року
  5. Візує проекти наказів Управління з основної діяльності, адміністративно – господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів Протягом року
  6. Надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особам Управління , уповноваженої на виконання функцій держави Протягом року
  7. Взаємодіє  з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів,  НАЗК , іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції Протягом року
  8. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує начальника Управління, НАЗК про виявлення конфлікту інтересів та заходи, які вжиті для його врегулювання Протягом року
  9. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом Протягом року
 10. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації Протягом року
11. Проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють в Управлінні декларацій та повідомляє НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку Квітень 2022 року
12. Здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Управління Протягом року
13. Інформує начальника Управління ,НАЗК або інші спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Управління У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень
 14. Надає НАЗК інформацію щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Управління Що півроку
15. Розглядає звернення, що надійшли до Управління про факти корупції та інші діяння, які порушують чинне антикорупційне законодавство При надходженні звернень
16. Участь у роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Управління Протягом року
17. Участь у роботі дисциплінарної комісії Управління Протягом року
18. При отриманні офіційної інформації стосовно працівників Управління про вчинення правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Протягом року
19. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або за приписом НАЗК У разі надходження подання чи припису
20. Веде облік працівників Управління притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією Протягом року
21. Проводить  навчальні заходи та семінарські заняття з посадовими особами Управління щодо виконання вимог антикорупційного законодавства Протягом року
22. Розміщує на офіційному веб-сайті Управління публікації з питань забезпечення антикорупційної політики Протягом року
23. Розробити план роботи Управління з питань запобігання та виявлення корупції на 2023 рік Листопад – грудень 2022р.

ПАМ’ЯТКА

для посадових осіб – суб’єктів декларування
управління Держпраці у Миколаївській області

«Про типи декларацій, підстави та строки їх подання»

Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 (далі – Закон) передбачено чотири типи декларацій суб'єкта декларування та одне повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК ):

 1. Щорічна.
 2. Перед звільненням.
 3. Після звільнення.
 4. Кандидат на посаду.
 5. Нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (форма змін).

І.  Щорічна

Відповідно до ч.1 ст.45 Закону суб’єктом декларування щороку подається декларація у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня. Така декларація охоплює звітний рік (попередній рік) за період з 01 січня до 31 грудня включно.

Наприклад: в 2017 році в період з 01 січня до 01 квітня треба подати декларацію за 2016 рік.

Відповідно до ч.4 ст.45 Закону упродовж семи днів після подання

декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

ІІ.  Перед звільненням

Відповідно до ч.2 ст.45 Закону суб’єкт декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, повинен подати декларацію.

Під припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, мають на увазі наступне:

а)  фактичне звільнення;

б)  перехід на посаду, яка не підпадає під дію пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, тобто не потребує подання декларації.

Якщо звільнення відбувається з ініціативи працівника, то така декларації подається до припинення повноважень, але не пізніше дня звільнення.

Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

На практиці днем, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення, є дата ознайомлення особи з наказом про звільнення або одержання нею трудової книжки.

Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями.

Наприклад: якщо особа звільняється 07.07.2017, то їй необхідно подати декларацію до зазначеної дати за 2017рік за період з 01 січня по 07 липня.

Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2017 року), то йому рекомендується подавати щорічну декларацію за попередній рік (2016 рік) та окрему декларацію (тип декларації «перед звільненням») за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями, тобто з 1 січня 2017 року до 14 січня 2017 року включно. Це зумовлено тим, що за різний звітний період (наприклад, 2016 та 2017 роки) застосовуються різні розміри прожиткового мінімуму.

Дана рекомендація зазначена в питані 2 «Роз ’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», затвердженого рішенням НАЗК від 11.08.2016 №3.

ІІІ.  Після звільнення

Відповідно до ч.2 ст.45 Закону декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація.

Наприклад: якщо особа звільнилась або перейшла на посаду, що не потребує подання декларації, в 2017році, то їй необхідно подати декларацію (тип «після звільнення») в 2018 році з 01 січня до 01 квітня за звітний рік – 2017.

                                                     ІV. Кандидат на посаду

Відповідно до ч.3 ст.45 Закону особа, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подає декларацію до призначення або обрання особи на посаду.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі).

Наприклад: якщо особа призначається на посаду в 2017 році, то вона подає декларацію за 2016 рік.

                                                     V. Форма змін

Відповідно до частини другої статті 52 Закону, у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), через власний персональний електронний кабінет в розділі «Нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані».

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються.

Відповідно до ч.2 ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції» юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють, декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

За порушення антикорупційного законодавства передбачено адміністративну ві дповідальність. Так, згідно ст.172-6 «Порушення вимог фінансового контролю» Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого становить:

 1. Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1700 грн.).
 2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані – тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 грн.).
 3. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 5100 грн.) з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Додатково:    інформація про особу, яка вчинила корупційне правопорушення вноситься до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

 

Корупційні ризики в діяльності  державних службовців

Як відомо,  корупція  є  однією  із  найнебезпечніших  загроз правам людини,  демократії,  правопорядку,  чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає  економічному  розвиткові  та загрожує  належному  і  справедливому  функціонуванню  країн,  має негативні  фінансові наслідки для громадян,  компаній і держав,  а також для міжнародних установ.
На сьогоднішній  день  в  нашій  державі  здійснюється  низка заходів у сфері запобігання та протидії корупції, більша частина з яких направлена саме на запобігання корупції,  як  і  в  більшості країн Європи.
Одним із  основних  напрямів  у  сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків,  які можуть виникнути в  діяльності державних  службовців,  а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.
Вказані корупційні ризики постійно  досліджуються  науковцями та   громадськими   організаціями   у   різних  сферах  державного управління.
При цьому,  за поширеністю  корупційні  ризики  в  діяльності державних службовців можна розташувати в такому порядку:

 •      – недоброчесність державних службовців;
 •      – виникнення конфлікту інтересів;
 •      – безконтрольність з боку керівництва;
 •      – наявність дискреційних повноважень.

ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Згідно зі статтею   37 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року Національне агентство з питань корупції затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють за забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані:

 • Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
 • Представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах.
 • При виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь –якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. Дане положення не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.
 • Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь – яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні та інші особисті погляди чи переконання.
 • Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.
 • Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну   та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, незважаючи  на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.