Електромонтажні роботи. Порядок попереднього медичного огляду працівників, які виконують такі роботи

26 березня 2020

В будівничій галузі багато професій та робіт, які виконуються працівниками, із шкідливими та небезпечними умовами праці. До одного із таких видів робіт відносяться електромонтажні роботи.

Електромонтажні роботи включають у себе, в тому числі, проведення (монтаж) різноманітного електрообладнання у приміщеннях і на відкритому повітрі. Виконання такого виду робіт відноситься до робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, передбачений Додатком 5 до наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі – Наказ, Порядок). Виконання електромонтажних робіт безпосередньо передбачено посадовою інструкцією робітникам, які обіймають посади «Електромонтажник електричних машин», «Електромонтажник з кабельних мереж», «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж», «Електромонтажник з розподільних пристроїв», «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», тощо. А це означає, що категорії таких працівників при працевлаштуванні обов’язково мають проходити попередній медичний огляд та періодичні медичні огляди – в подальшій діяльності.

При працевлаштуванні робітника роботодавець на підставі Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, складеного фахівцем відділу з питань гігієни праці територіального Управління Держпраці, видає направлення, передбачене додатком 3 до пункту 2.4 Порядку та направляє до закладу охорони здоров’я, з яким укладено договір. Далі, комісією закладу охорони здоров’я, в складі якої обов’язково має бути лікар із відповідною підготовкою з профпатології, проводиться медичний огляд працівника.

Працівники, які проводять електромонтажні роботи, повинні оглядатися терапевтом, невропатологом, оториноларингологом, офтальмологом. У разі, якщо виконання роботи працівника буде проводитись на висоті, то такий працівник має бути оглянутий ще й хірургом. Також, склад лікарської комісії, яка здійснює медичний огляд, може доповнюватись фаховими лікарями, які обов’язково мають оглядати майбутнього працівника, який буде працювати в умовах дії шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, визначених Додатком 4 Порядку. При попередньому медичному огляді обов’язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції.

Після проведення всіх необхідних досліджень та оглядів комісія враховує перелік загальних медичних  протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, і додаткові протипоказання у відповідності до конкретних умов праці, що наведені в Додатку 5 Порядку та визначає придатність працівника до роботи. Адже, своєчасне виявлення ознак захворювань, які не сумісні із виконуваною роботою, збереже здоров’я працівника, попередить розвиток погіршення стану здоров’я під час його трудової діяльності та захистить роботодавця від нещасних випадків.