Керівнику ПП «Діолекс» вказано на пріоритетні напрями роботи у створенні безпечних умов праці

31 січня 2022

За результатами заходу контролю на ПП «Діолекс» з питань дотримання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці  керівнику підприємства винесено припис та надані рекомендації щодо забезпечення безаварійної роботи та недопущення нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.

Посадові особи Управління Держпраці у Миколаївській області визначили, що першочерговими кроками у досягненні виробничої безпеки, у зв’язку з відсутністю у суб’єкта господарювання  дозвільних документів Держпраці,    мають стати призупинення виконання певних дій в рамках господарської діяльності щодо експлуатації обладнання, призначеного дня використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (паливної розподільної колонки, місткості для збереження палива ГРС-10, що знаходяться на у с. Соколівка), обладнання, що працює під тиском (повітрозбірника, що знаходиться в майстерні тракторної бригади), вантажопідіймального обладнання (талі електричної), устаткування напругою понад 1000 В (трансформаторної підстанції   10/0,4кВ), виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, газонебезпечних робіт, роботи у  вибухопожежонебезпечних зонах. Поновлення провадження зазначених дій можливе після реалізації заходів, направлених на мінімізацію негативної дії виробничих ризиків, та отримання дозволу територіального органу Держпраці, здійснення реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Для забезпечення ефективного функціонування системи охорони праці на підприємстві керівнику та працівникам необхідно пройти  навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Також має бути визначено відповідальних осіб,  забезпечено проведення атестації робочих місць за умовами праці, здійснення контролю за дотриманням безпечних методів роботи тощо.

Фахівцями Держпраці окреслено  законодавчі та нормативно-правові акти, якими необхідно керуватися, з метою створення на кожному робочому місці безпечних умов праці.