Можливі небезпеки в поліграфічній промисловості

13 липня 2020

У Миколаєві та Миколаївській області налічується біля двадцяти підприємств, які займаються виготовленням різних видів друкованої продукції.  На підприємствах поліграфічної промисловості при виконанні майже всіх технологічних операцій можуть виявлятися ті або інші виробничі небезпеки і шкідливості.   Для запобігання виникненню нещасних випадків роботодавцям та керівникам структурних підрозділів слід звернути увагу  на виробничі чинники та процеси, які можуть завдати шкоди здоров’ю працюючих.

 З основних виробничих процесів в цій галузі можна виділити:

  • набірне виробництво;
  • фотонабірні і машинописні процеси;
  • гальванічні процеси;
  • друкарські процеси;
  • брошурувально-палітурні процеси.

Набірне виробництво, де використовується друкарський сплав, що містить свинець (~80%), сурму (понад 10%) і олово, відноситься до шкідливих виробництв. Основне джерело забруднення повітряного середовища пилом, що містить свинець, — це забрудненість набірних кас, столів, підлоги. Багато пилу збирається на шорстких поверхнях набірних меблів і підлоги. У набірному устаткуванні застосовуються ртутні терморегулятори, які часто виходять з ладу, що приводить до розливу ртуті біля машини. Ртуть, потрапивши в щілини підлоги, стін, меблів, поволі випаровуючись, тривалий час забруднює повітря виробничих приміщень.

Фотонабірних процесів — дія електричного струму і хімічних речовин на проявочному устаткуванні. Потенційна небезпека травматизму виникає під час включення фотонабірного устаткування при неправильному положенні тумблерів управління, розташованих на пульті управління, знаходженні механізмів у проміжному положенні, неправильному визначенні й установці масштабу зйомки, кегля шрифту, формату рядка, несправності ізоляції і захисного заземлення, а також нещільному кріпленні шлангів на проявочному устаткуванні.

Гальванічні процеси відносяться до категорії особливо шкідливих для організму людини, оскільки вони пов’язані з виділенням хрому і його з’єднань, аміаку, хлористого водню, оксидів азоту, бензину, ацетону, трихлоретилену й ін. При роботі з кислотами (сірчаною, соляною, азотною, хромовою, плавиковою), їдким натром і калієм виникають хронічні запалення шкіри, слизистих оболонок носа, рота і рогівки. Нікелеві і мідні електроліти і солі викликають екзему і дерматити.

Друкарські процеси. Статистичні дослідження показують, що із загального числа нещасних випадків, що відбулися при роботі на поліграфічному устаткуванні, близько 50% доводиться на друкарські машини.Найбільшу потенційну небезпеку при роботі на листових ротаційних машинах представляють циліндрові пари, що обертаються назустріч один одному і контактують між собою.

На брошурувально-палітурні процеси доводиться ~30% випадків травматизму, що відбуваються на поліграфічному виробництві. До потенційно небезпечних відносяться такі операції: різання на одне- і триножевих папервоорізальних машинах; кругління книжкових блоків; шиття на дрото і ниткошвацьких машинах; пресування, обжимання корінця книжкового блоку, виготовлення кришок; тиснення тек на позолотних пресах, операції, виконувані на облекуювально-каптальних, аркушепідбиральних машинах тощо.