НЕ ДОПУСТИМО НАСИЛЬСТВО ТА ДОМАГАННЯ В СВІТІ ПРАЦІ!

04 травня 2020

З насильством та домаганнями у  трудовій діяльності  зіткнутися може кожен де завгодно: на робочому місці, в приміщенні для відпочинку та прийому їжі,  по дорозі на/з роботи або на корпоративі тощо. Насильство стосується і жінок, і чоловіків, проте жінки страждають набагато частіше.

Цьому питанню не приділяється належна увага як-то  роботодавцем, так і працівником, бо цю тему не дуже воліють обговорювати відкрито.

Що ж таке насильство та домагання у сфері праці?

Насильство та домагання – це цілий спектр форм поведінки, практик і прояву відносин, які можуть відбуватися одного разу або носити повторювальний характер і які мають на меті нанесення психологічної, сексуальної, фізичної  або економічної шкоди. Відмова у доступі до ресурсів або різноманітних послуг, так само як і інші обмеження свободи – це також форми насильства.

Загроза може виходити від роботодавців, начальників, колег, а також від сторонніх осіб, таких як клієнти, постачальники, родичі або друзі роботодавця.

Міжнародна організація праці (МОП) 21 червня 2019 року ухвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з насильством і домаганнями у сфері праці (далі – Конвенція № 190). В голосуванні брали участь представники урядів, роботодавців і працівників. Угода була прийнята 439 голосами “за” при семи голосах “проти”, а 30 представників – утрималися. Україна проголосувала “за” конвенцію. Конвенція набуде чинності через 12 місяців після того, як дві держави-члени МОП ратифікують її. Тож, вперше в нас є міжнародний юридичний інструмент, покликаний покласти край домаганням та насильству в світі праці.

У Конвенції № 190 проголошується, що насильство і домагання у сфері праці – серйозне порушення прав людини і загроза рівності.

Конвенція № 190 – перший міжнародний стандарт, спрямований на викорінення насильства і домагань на роботі, який визнає, що кожна людина має право на свободу від насильства і домагань в своєму трудовому житті.

Конвенція № 190 – новий життєво важливий інструмент, покликаний усунути прогалини в національному законодавстві та правозастосовній практиці, і, отже, захистити мільйони працюючих жінок.

Конвенція № 190 – дієвий інструмент боротьби з дискримінацією і нерівністю в сфері праці. Конвенція закликає прийняти закони, що гарантують право на рівність і свободу від дискримінації у сфері праці та професійної діяльності, вона перш за все спрямована на вирішення проблеми гендерного насильства.

Відповідно Конвенція №190 встановлює основоположні принципи щодо протидії насильству та домаганням у сфері праці, а держави вже самостійно прийматимуть необхідні нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення гідних умов праці та створення сприятливого та безпечного робочого середовища, вільного від насильства. Країни, які ратифікують цей документ, повинні будуть розробити систему відстеження таких випадків на роботі і механізми боротьби з ними.

Для того, щоб поширити норми Конвенції на як найбільшу кількість осіб, вона застосовуватиметься до всіх категорій працівників, у тому числі, які працюють за цивільно-правовими договорами, стажерів та осіб, які проходять професійну підготовку. Під особливим контролем має бути робота в нічний час і в безлюдних місцях. Також слід наголосити, що Конвенція охоплює всі сектори – приватний і державний, сільських і міських трудівників, працівників формальної і неформальної економіки.

Конвенція №190 вимагає включати питання насильства і домагань до питань охорони і безпеки праці. Також цей документ надає профспілкам вже сьогодні потужний стимул для боротьби проти насильства та домагань у світі праці, а саме, роз’яснювати членам профспілки що таке насильство та домагання в сфері трудової діяльності,  працювати над розробкою проектів змін до колективних договорів з цього питання, забезпечуючи більш безпечні умови  праці.

Тож, щоб не допускати у трудовій сфері прояви насильства та домагань, всі – і роботодавці, і працівники, повинні усвідомлювати свою роль у формуванні культури праці, заснованої на взаємній повазі та гідності.