Організація безпечної експлуатації атракціонної техніки

10 серпня 2020

Актуальне питання: недопущення аварій та нещасних випадків під час експлуатації атракціонів, зокрема підвищеної небезпеки. Розглянемо вимоги, яких необхідно дотримуватись задля цього.

Основні нормативно-правові акти:

Перш за все необхідно зазначити , що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження  Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» ( зі змінами) експлуатація атракціонів підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні)  та також їх  монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція здійснюється  на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Наступне, те що облік, утримання у справному стані, експлуатація, нагляд та технічним обслуговуванням атракціонної техніки повинні здійснюватися роботодавцем, відповідно до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», які  затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006  N 110 (НПАОП 92.7-1.01-06).

Заходи, направлені на недопущення аварій та нещасних випадків:

 Суб’єкт господарювання,  який експлуатує  атракціони, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування,  технічного огляду та ремонту  власними  силами  або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених  робіт .

З метою забезпечення належної експлуатації виробничих об’єктів суб’єкт господарювання:

– призначає працівника,  відповідального   за     безпечну експлуатацію атракціонів;

– призначає працівника,  відповідального    за    утримання атракціонів у справному стані;

– призначає обслуговуючий  і ремонтний персонал (операторів, контролерів, електриків, слюсарів-ремонтників, налагоджувальників, монтажників тощо);

 – створює ремонтну службу;

– установлює Порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту.

Звертаємо увагу, що номер  і  дата  наказу  про  призначення  працівника, відповідального  за  утримання  у  справному стані атракціонів,  а також  посада,  прізвище,  ім’я  та  по  батькові,   його   підпис заносяться до паспорта атракціону.

Дозволяється  покладати  обов’язки працівників, відповідальних за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані, на одного працівника.

Працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані, обслуговуючий  і ремонтний персонал перед призначенням повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, а також інструктаж і стажування відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами) (НПАОП 0.00-4.12-05).

У разі володіння атракціоном громадянина,  який здійснює підприємницьку діяльність без статусу юридичної  особи  і без залучення найманої праці, обов’язки відповідальних працівників може виконувати цей громадянин, проте за певних умов  проходження  ним  навчання та  перевірки знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки.

Усі особи, що беруть  участь в експлуатації атракціонів, залежно від своїх службових обов’язків повинні бути навчені та знати:

 – основні технічні характеристики,  будову та правила безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів;

 – безпечне розміщення атракціонів;

– способи вирішення  виникаючих  проблем,  у тому числі дії під час  екстремальних  ситуацій  (виникнення  пошкоджень   і   відмов обладнання, нещасних випадків, пожеж, несприятливих погодних умов, виникнення загрози вибухів та інших надзвичайних ситуацій);

 – принципи роботи систем забезпечення безпечної експлуатації;

 – порядок оповіщення про несправний  стан,  пошкодження   або надзвичайні події;

 – порядок посадки та висадження;

– обмеження для  відвідувачів  у  користуванні  атракціонами за їхніми психофізичними даними;

– порядок розміщення   та   фіксації   відвідувачів,  включаючи перевірку запирання пристроїв фіксації; –  порядок здійснення аварійної зупинки;

–  дії в  аварійній ситуації, включаючи відключення енергоживлення та евакуації відвідувачів;

 – порядок надання долікарняної допомоги   потерпілим    від нещасного випадку на атракціоні.

Роботодавець повинен забезпечити своєчасний ремонт атракціонної техніки та допоміжного обладнання. Атракціони, що перебувають в експлуатації, повинні підлягати періодичному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на 12 місяців.

Роботи з монтажу, налагодження, ремонту та підтримування атракціонів у справному стані, пов’язані з проведенням їх на висоті або, що виконуються  під напругою,  можуть  виконувати працівники, які мають спеціальні  посвідчення  на виконання  цих видів робіт.

Працівники, допущені до технічного обслуговування та  ремонту атракціонів  (механік,  слюсар  та інші), мають мати відповідну кваліфікацію,  а працівники,  допущені до обслуговування та ремонту електрообладнання  напругою до 1000 В – групу  з електробезпеки не нижче III .

Працівники, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт атракціонів (механік, слюсар та інші), оператор, помічник оператора, можуть бути допущені до роботи у разі наявності групи з електробезпеки не нижче II, а контролер – I.

Суб’єкт господарювання повинен періодично аналізувати ефективність і адекватність заходів забезпечення безпеки  з урахуванням наявного досвіду та обставин,  що змінюються,  і, якщо буде потреба, змінювати або поліпшувати застосовувані заходи.

Також, зауважимо суб’єкт господарювання також має потурбуватися аби дії відвідувачі не спричинили аварійних ситуацій та не стали причиною нещасних випадків. Для цього перед входом на атракціон необхідно розмістити таблички з інформацією про правила поведінки і користування даним видом атракціону.

Нормативно-правові акти:

Перш за все необхідно зазначити , що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження  Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» ( зі змінами) експлуатація атракціонів підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні)  та також їх  монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція здійснюється  на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Наступне, те що облік, утримання у справному стані, експлуатація, нагляд та технічним обслуговуванням атракціонної техніки повинні здійснюватися роботодавцем, відповідно до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», які  затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006  N 110 (НПАОП 92.7-1.01-06).

Заходи, направлені на недопущення аварій та нещасних випадків:

 Суб’єкт господарювання,  який експлуатує  атракціони, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування,  технічного огляду та ремонту  власними  силами  або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених  робіт .

З метою забезпечення належної експлуатації виробничих об’єктів суб’єкт господарювання:

– призначає працівника,  відповідального   за     безпечну експлуатацію атракціонів;

– призначає працівника,  відповідального    за    утримання атракціонів у справному стані;

– призначає обслуговуючий  і ремонтний персонал (операторів, контролерів, електриків, слюсарів-ремонтників, налагоджувальників, монтажників тощо);

 – створює ремонтну службу;

– установлює Порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту.

Звертаємо увагу, що номер  і  дата  наказу  про  призначення  працівника, відповідального  за  утримання  у  справному стані атракціонів,  а також  посада,  прізвище,  ім’я  та  по  батькові,   його   підпис заносяться до паспорта атракціону.

Дозволяється  покладати  обов’язки працівників, відповідальних за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані, на одного працівника.

Працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані, обслуговуючий  і ремонтний персонал перед призначенням повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, а також інструктаж і стажування відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами) (НПАОП 0.00-4.12-05).

У разі володіння атракціоном громадянина,  який здійснює підприємницьку діяльність без статусу юридичної  особи  і без залучення найманої праці, обов’язки відповідальних працівників може виконувати цей громадянин, проте за певних умов  проходження  ним  навчання та  перевірки знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки.

Усі особи, що беруть  участь в експлуатації атракціонів, залежно від своїх службових обов’язків повинні бути навчені та знати:

 – основні технічні характеристики,  будову та правила безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів;

 – безпечне розміщення атракціонів;

– способи вирішення  виникаючих  проблем,  у тому числі дії під час  екстремальних  ситуацій  (виникнення  пошкоджень   і   відмов обладнання, нещасних випадків, пожеж, несприятливих погодних умов, виникнення загрози вибухів та інших надзвичайних ситуацій);

 – принципи роботи систем забезпечення безпечної експлуатації;

 – порядок оповіщення про несправний  стан,  пошкодження   або надзвичайні події;

 – порядок посадки та висадження;

– обмеження для  відвідувачів  у  користуванні  атракціонами за їхніми психофізичними даними;

– порядок розміщення   та   фіксації   відвідувачів,  включаючи перевірку запирання пристроїв фіксації; –  порядок здійснення аварійної зупинки;

–  дії в  аварійній ситуації, включаючи відключення енергоживлення та евакуації відвідувачів;

 – порядок надання долікарняної допомоги   потерпілим    від нещасного випадку на атракціоні.

Роботодавець повинен забезпечити своєчасний ремонт атракціонної техніки та допоміжного обладнання. Атракціони, що перебувають в експлуатації, повинні підлягати періодичному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на 12 місяців.

Роботи з монтажу, налагодження, ремонту та підтримування атракціонів у справному стані, пов’язані з проведенням їх на висоті або, що виконуються  під напругою,  можуть  виконувати працівники, які мають спеціальні  посвідчення  на виконання  цих видів робіт.

Працівники, допущені до технічного обслуговування та  ремонту атракціонів  (механік,  слюсар  та інші), мають мати відповідну кваліфікацію,  а працівники,  допущені до обслуговування та ремонту електрообладнання  напругою до 1000 В – групу  з електробезпеки не нижче III .

Працівники, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт атракціонів (механік, слюсар та інші), оператор, помічник оператора, можуть бути допущені до роботи у разі наявності групи з електробезпеки не нижче II, а контролер – I.

Суб’єкт господарювання повинен періодично аналізувати ефективність і адекватність заходів забезпечення безпеки  з урахуванням наявного досвіду та обставин,  що змінюються,  і, якщо буде потреба, змінювати або поліпшувати застосовувані заходи.

Також, зауважимо суб’єкт господарювання також має потурбуватися аби дії відвідувачі не спричинили аварійних ситуацій та не стали причиною нещасних випадків. Для цього перед входом на атракціон необхідно розмістити таблички з інформацією про правила поведінки і користування даним видом атракціону.