Особливості організації медичних професійних оглядів певних категорій осіб

17 лютого 2020

Управління Держпраці у Миколаївській області з метою координації роботи щодо організації та проведення медичних професійних оглядів певних категорій осіб нагадує роботодавцям та закладам охорони здоров’я Миколаївщини про те, що :

– медичний огляд працівників (під час прийняття на роботу та протягом трудової діяльності), зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року проводиться відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок), затвердженого наказом МОЗ України від 21.05. 2007 № 246 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 107);

– до початку проведення медогляду, роботодавець має звернутись із письмовою заявою до Управління Держпраці у Миколаївській області з метою визначення категорій працюючих, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам. Фахівцем відділу з питань гігієни праці складається Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам (далі – Акт);
– на підставі складеного Акту протягом місяця у чотирьох примірниках роботодавець складає поіменні списки працівників, які підлягають періодичному медичному огляду (далі – Списки), за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку та узгоджує їх в Управлінні Держпраці у Миколаївській області. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається в заклад охорони здоров’я, що буде проводити медичний огляд працівників, третій – в Управління Держпраці у Миколаївській області, четвертий – надсилається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду;

– заклади охорони здоров’я, що проводять медичний огляд працівників певних категорій відповідно до Порядку, мають право проводити періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року лише на підставі погоджених з Управлінням Держпраці у Миколаївській області Списків;

– до складу лікарської комісії закладу охорони здоров’я, яка проводить медогляд працівників певних категорій, обов’язково мають входити спеціалісти: лікар-терапевт, лікарі, які пройшли підготовку з профпатології, лікарі за фахом, наведені в додатку 4 та додатку 5 Порядку  відповідно до визначеного шкідливого чи небезпечного фактора, під впливом якого працюють робітники. При відсутності окремих лікарів до проведення медичних оглядів залучаються на договірній основі спеціалісти з інших закладів охорони здоров’я. Комісія забезпечує проведення всіх необхідних досліджень. План-графік проведення медичних оглядів працівників певних категорій заклади охорони здоров’я, що проводять медичний огляд, на початку року повинні погоджувати з Управлінням Держпраці у Миколаївській області;

– за результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я, який проводив медогляд працівників певних категорій, оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт) за формою (в повному обсязі), зазначеною у додатку 9 Порядку, який складається у шести примірниках: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному органу  Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду;

– при підписанні Заключного акту роботодавець надає Управлінню Держпраці у Миколаївській області інформацію про виконання заходів зазначених за попередній рік, а також інформацію про неоглянутих працівників та причини.

Адже, своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), розв’язання питання щодо можливості виконувати ту чи іншу роботу, збереже здоров’я працівника та запобіжить розвитку погіршення стану здоров’я під час його трудової діяльності.

Матеріал підготовлено:

Головним державним інспектором відділу

з питань гігієни праці Управління

Держпраціу Миколаївській області

Юлією Пономарьовою