Порядок проведення перевірок характеристик продукції органами державного ринкового нагляду

14 березня 2017

Під час  перевірок характеристик продукції проводяться документальні перевірки, у разі необхідності – обстеження зразків продукції, а за наявності  підстав  вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає  встановленим вимогам, – відбір та експертиза зразків продукції. При проведенні перевірок характеристик продукції органи ринкового нагляду враховують ступінь ризику,  який може  становити відповідна продукція, а також відомості, що містяться у зверненнях споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, та іншу інформацію щодо продукції.

Органами ринкового нагляду проводять  планові та позапланові перевірки характеристик продукції. Планові перевірки характеристик  продукції проводяться у розповсюджувачів цієї  продукції, а позапланові – у розповсюджувачів та виробників такої продукції. Під час таких перевірок  перевіряються характеристики  лише того виду продукції, який є предметом перевірки.

Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів органів ринкового нагляду та посвідчень  (направлень) на проведення  перевірки,  що видаються та оформляються відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». У разі одержання інформації про надходження на ринок продукції, що становить серйозний ризик, відповідні накази та посвідчення (направлення) видаються і оформляються невідкладно.

Перевірка  характеристик  продукції може бути невиїзною (за місцезнаходженням  органу ринкового нагляду) або  виїзною.

Під час невиїзної перевірки  характеристик продукції перевірці підлягають  такі документи чи їх копії та інформація:

– декларація про відповідність;

– супровідна   документація, що додається до відповідної продукції (включаючи інструкцію щодо користування продукцією);

– загальний опис продукції та схема (креслення) конструкції виробу,  а також повний склад технічної документації на відповідну продукцію, передбачений технічним регламентом;

– документи щодо системи якості чи системи управління якістю;

– висновки експертиз та протоколи  випробувань зразків відповідної продукції,  відібраних у межах здійснення ринкового нагляду і контролю продукції;

– документи, що дають змогу відстежити походження відповідної продукції та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо);

– документи і матеріали щодо стану виконання  суб’єктом господарювання рішення про вжиття  обмежувальних (корегувальних) заходів, у тому числі в межах моніторингу дій  суб’єктів господарювання, що вживаються ними для вилучення  відповідної продукції з обігу та/або її відкликання;

– повідомлення та інша інформація, надана суб’єктами господарювання,  органами  доходів і зборів, органами  з оцінки відповідності згідно з положеннями цього Закону та Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Під час виїзної  перевірки  характеристик продукції може проводитися така ж перевірка документів чи їх копій, а також обстеження, відбір і експертиза (випробування) зразків продукції.

Виїзні перевірки характеристик продукції проводяться: у торговельних та складських приміщеннях суб’єктів господарювання; у місцях використання продукції під час її монтажу та/або введення в експлуатацію (якщо  відповідність продукції деяким встановленим вимогам може бути оцінена лише під час таких дій); за місцем  проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб; у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції.

Строк проведення виїзної перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції двох робочих днів, у виробника такої продукції – трьох робочих днів. У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення  виїзної перевірки характеристик продукції призупиняється. Продовження строку проведення виїзної перевірки не допускається.