Проведено комплексний семінар з визначення важливих аспектів організації охорони праці в закладах та установах охорони здоров`я Миколаївської області

31 січня 2017

31 січня 2017 року в управлінні  Держпраці у Миколаївській області відбувся комплексний семінар на  тему: «Умови праці та охорона праці, дотримання законодавства про працю та зайнятість в закладах та установах охорони здоров’я».

Участь у семінарі прийняли економісти та представники служб охорони праці,  закладів та установ охорони здоров’я. 

На початку заходу перший заступник начальника управління Держпраці у Миколаївській області Яна Скуратовська ознайомила присутніх з причинами, що стали передумовою проведення семінару. Так, останніми роками у галузі відбувається зростання професійної захворюваності, виробничого травматизму. Крім того, результати перевірок лікувально-профілактичних закладів Миколаївщині  додержання законодавства з питань охорони праці свідчать про незадовільну організацію роботи щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я робітників у процесі праці.

 «Сьогодні ми разом з вами намагаємось побудувати ланку послідовного покращення стану охорони праці на  кожному робочому місці. Спрямовуємо свої зусилля на підвищення рівня знань працівників з охорони праці.»- зазначила Яна Скуратовська.

Система охорони здоров’я Миколаївщини налічує тисячі працюючих та представлена установами, центрами, закладами обласного, районного, місцевого значення, у яких експлуатується різноманітне устаткування, комунікації, електроустановки, котельні, ліфти, водопровідно-каналізаційне господарство, технологічне устаткування харчоблоків і пралень, автотранспорт, посудини, працюючі під тиском, різноманітна медична техніка; застосовуються отруйні речовини і агресивні рідини. 

Під час заходу головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Людмила Артеменко серед  основних причини виробничого травматизму, й професійної захворюваності визначиланенавченість керівників установ і персоналу питанням безпеки, несприятливі умови праці, пов’язані з незадовільним станом матеріально-технічної бази, слабкий контроль адміністрації над виконанням персоналом вимог охорони праці та виробничої санітарії.

Впровадження нового технічного оснащення, устаткування, освоєння методів діагностику і лікування вимагає проводити своєчасний перегляд виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників.  Начальник відділу з питань експертизи умов праці Людмила Радченко зазначила, що одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановити пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться в усіх закладах чи установах охорони здоров’я, у яких обладнання, реактиви та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих. Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та забезпечення проведення державної експертизи умов праці здійснює Держпраці України та її територіальні управління.

Учасників комплексного семінару ознайомили зі зміни у  нормах  законодавства про працю, запроваджену з початку 2017 року методологію визначення мінімальної заробітної плати. Розкриті питання обчислення індексації на заробітну плату, додержання державних гарантій в оплаті праці, застосування тарифної системи оплати праці, доплат, які включаються та не включаються у мінімальну заробітну плату та інші.

Наприкінці заходу присутні визначили однакові недоліки у додержанні законодавства про охорону праці та визначили шляхи їх усунення. Фахівці управління Держпраці у Миколаївській області надали консультативну допомогу щодо регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками на шляху до   реалізації прав на здорові й безпечні умови праці.