Проведено ряд семінарів-нарад для адміністрацій та трудових колективів дошкільних навчальних закладах м.Миколаєва щодо додержання конституційних прав працівників з питань охорони праці

11 квітня 2017

На минулому тижні головним державним інспектором  відділу  АПК та СКС управління Держпраці у Миколаївській області Людмилою Артеменко  проведено семінари- наради на тему « Організація  охорони праці в дошкільних навчальних закладах». Наради проходили у дошкільних навчальних закладах №52 та№12.

 Під час засідань Людмила Артеменко наголосила, що вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов праці, навчання і виховання дітей − одне з найбільш важливих завдань, що повинна вирішувати система освіти. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці та  здоров’я  працівників, виховання здорового покоління. Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов’язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, профспілки, кожного працюючого.

Згідно з законами України «Про освіту» та «Про охорону праці» для створення здорових і безпечних умов праці, навчання і виховання, адміністрація спільно з профспілковим комітетом та колективом заклад повинні працювати над реалізацією завдань державної політики у сфері охорони праці щодо забезпечення конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності. На жаль, типовим штатним розписом одиниця спеціаліста з охорони праці в дошкільному закладі не передбачена, але кожен працівник, відповідно до своїх посадових та функціональних обов’язків, приймає участь у роботі закладу з питань охорони праці.

Організація роботи з охорони праці у дошкільному навчальному закладі  здійснюється відповідно до річного  та комплексного  планів заходів щодо охорони життя і здоров’я дітей. Під час планування роботи з питань охорони праці передбачаються заходи щодо організації роботи з пожежної безпеки, охорони праці, збереження життя та здоров’я дітей і працівників, попередження травматизму, захворювань та ін. За окремим  планом здійснює свою роботу з питань охорони праці і профспілковий комітет дошкільного закладу.

Безперечно, працівники закладів освіти повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Працівники, що працюють в  шкідливих умовах праці та мають особливий характер праці, повинні отримувати  пільги та компенсації, передбачені колективним договором відповідно до результатів атестації робочих місць за умовами праці.

 Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, є обов’язковими до виконання. Адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом ДНЗ повинна ефективно працювати над створенням  безпечних умов праці, комплексного розв’язання питань планування, організації, контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці, забезпечення соціального захисту працівників і вихованців.