Роботи, що виконуються в замкнутому просторі

28 травня 2020

Роботи, що виконуються в замкнутому просторі відносяться до робіт з підвищеною небезпекою. Перед початком робіт в замкнутому просторі відповідальному виконавцю необхідно видавати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки, в якому визначається обсяг та склад робіт, послідовність їх виконання, заходи безпеки періодичність аналізу повітряного середовища та засобів захисту працівників. Забороняється змінювати обсяг робіт, що передбачений наряд-допуском.

До виконання робіт в замкнутому просторі допускаються особи, які досягли 18 років, мають професійні навики, пройшли спеціальне навчання з безпечних методів виконання робіт та отримали відповідне посвідчення. До виконання робіт в замкнутому просторі призначається ланка працівників в кількості не менш ніж три особи. При цьому два працівника, що знаходяться не в зоні закритого простору, повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт за допомогою рятувальної мотузки, яка закріплюється до рятувального поясу. Рятувальний пояс повинен одягатися поверх одягу, повинен мати хрестовидні лямки та закріплену до нього сигнально-рятувальну мотузку , що має довжину на 2 м більшу за глибину замкнутого простору, але не більшу ніж 10м. забороняється залучати до іншої роботи страхуючих працівників до тих пір, поки працюючий в замкнутому просторі не вийде на поверхню.

При виконанні робіт в замкнутих просторах можливий вплив на працівників шкідливих та небезпечних виробничих факторів:

  • загазованість повітря;
  • пожежна небезпека та вибухова небезпека;
  • падіння предметів та інструментів з висоти;
  • падіння працівників під час відкривання та закриття люків;
  • незадовільний температурний режим (в т.ч. перепад температур);
  • підвищена вологість повітря в робочій зоні;
  • затоплення замкнутих просторів водою (механічні пошкодження або аварії на діючих підземних комунікаціях, дія води під час атмосферних опадів);
  • епідеміологічна небезпека під час контакту з стічними водами.

Для виконання робіт в замкнутих просторах працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту:

– спецодягом та спецвзуттям, що відповідають конкретним умовам праці та забезпечують захисні властивості;

– двома рятувальними поясами (одним запасним) з рятувальними мотузками;

– акумуляторними ліхтарями з джерелом живлення напруги не біль ніж 12 В, забороняється використовувати джерело освітлення з відкритим вогнем;

– шлангові протигази марки ПШ-1, довжина шлангу повинна бути на 2 м більшу за глибину замкнутого простору, а загальна – не більша 12м;

– ручним вентилятором та газоаналізатором;

– пересувними попереджувальними знаками безпеки;

– спеціальними пристроями для відкриття кришок люків та перевірки надійності скобів для спускання та піднімання в замкнутий простір.

Всі працівники повинні бути одягнені в помаранчеві сигнальні жилети

По закінченню робіт в середині ємності керівник робіт повинен особисто перевірити відсутність працівників в середині ємності, інструментів та пристроїв та надати письмовий дозвіл на зняття заглушок, встановлених на трубопроводах, та на закриття люків.