РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо змісту правил виконання робіт вантажопідіймальними кранами

29 травня 2020

Організація безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами  (ПВР) має здійснюватися відповідно до попередньо розроблених і затверджених суб’єктом господарювання ПВР або технологічних карт на виконання цих робіт, технологічних карт складування вантажів, навантажування та розвантажування рухомого складу, з якими під підпис ознайомлені працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машиністи кранів і стропальники.

Вид проектно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проекту організації будівництва і визначає та деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт. Будівельні роботи виконують на підставі ПВР та/або технологічних карт. ПВР має містити рішення з технології та організації виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва (реконструкції) або окремих його черг, пускових комплексів, окремих видах чи етапах робіт, а також перелік необхідної виконавчої документації.

ПВР розробляється на підставі робочої документації і має передбачати заходи із забезпечення якісного, безпечного і своєчасного виконання робіт.

При розробленні ПВР до уваги беруться характеристики матеріалів і конструкцій, задіяних машин, обладнання, технічних засобів, а також умови виконання робіт.

ПВР має, зокрема, передбачати:

  • місця встановлення вантажопідіймальних кранів із зазначенням робочої та небезпечної зони роботи кранів, а також заходи щодо обмеження за потреби робочої зони крана;
  • відповідність вантажопідіймальних кранів, що використовуються, умовам виконання монтажних робіт щодо вантажопідіймальності, висоти підіймання, вильоту;
  • забезпечення допустимих безпечних відстаней до струмопровідних частин ліній електропередач під час установлення крана а також безпечних відстаней наближення частин крана, канатів, вантажозахоплювальних пристроїв до будівель і місць складування виробів і матеріалів;
  • місця руху міського транспорту та пішоходів;
  • умови встановлення та роботи вантажопідіймальних кранів поблизу укосів котлованів або канав;
  • умови безпечної роботи кількох вантажопідіймальних кранів, розташованих поруч або на одній чи паралельних коліях, у разі коли робочі зони цих кранів перетинаються;
  • переліки і маси вантажів, що переміщуються вантажопідіймальними кранами, і знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що застосовуються під час переміщення, а також графічні зображення (схеми) стропування цих вантажів;
  • місця та габарити складування вантажів, габарити проходів, під’їзні шляхи тощо;
  • заходи щодо безпечного проведення робіт з урахуванням конкретних умов на дільниці, де встановлений вантажопідіймальний кран.

Перелік ПВР встановлюється з урахуванням обсягів робіт, їх складності та ступеня механізації, розподілу між виконавцями, поетапних змін виробничих умов, категорії складності об’єкта будівництва, категорії відповідальності окремих конструкцій тощо.

Відсутність ПВР або розробка без врахування особливостей виконання робіт підвищеної небезпеки на конкретних об’єктах може призвести до виникнення аварійних ситуацій, травмування працівників та інших тяжких наслідків.