Розслідування обставин та причин виникнення гострих, хронічних професійних захворювань у працівників Миколаївщини

22 лютого 2017

В процесі виробничої діяльності людини здійснюється  взаємодія виробничого середовища і організму людини. Людина змінює, пристосовує виробниче середовище до своїх потреб, виробниче середовище так чи інше впливає на працюючих.  Фактори виробничого середовища поодинці та в комплексі  можуть негативно впливати на працездатність і здоров’я працюючих та відносяться до факторів трудового процесу, що можуть мати шкідливий вплив на стан здоров’я людини, яка працює (професійні шкідливості). Професійні шкідливості можуть бути  як причиною розвитку професійних захворювань , так і загострення  і  негативного розвитку загальних захворювань, які викликані  причинами непрофесійного характеру.

Нагадаємо, що проведення розслідування обставин та причин виникнення гострих, хронічних професійних захворювань, отруєнь та забезпечення складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці покладена на Управління Держпраці у Миколаївській області (далі – Управління).

Продовж 2016 року фахівцями відділу з питань гігієни праці Управління складено 5 санітарно-гігієнічних характеристик  умов праці та 1 інформаційна довідка  на непрацюючого пенсіонера. Зазначені документи необхідні для подальшого встановлення зв’язку захворювання з умовами праці.

У минулому році управлінням Держпраці у Миколаївській області створено 3 комісії з розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання. Комісії провели свою роботу на підприємствах ДП НВКГ “Зоря”-”Машпроект”, Миколаївський міський протитуберкульозний диспансер, Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи. За результатами роботи усіх 3 комісій визнано факт захворюваності працівника у зв’язку його професійної діяльності на підприємстві. За кожним з проведених розслідувань, комісіями надано пропозиції щодо покращення умов праці і профілактики захворювань на конкретних робочих місцях.

Додатково: перелік професійних захворювань (у тому числі встановлених чи виявлених в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), спричинених дією шкідливими факторами, які сприяють розвитку захворювань, переліком робіт та виробництв, на яких можливе виникнення даного захворювання  визначено постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1662.