Що таке Карта умов праці і для чого вона потрібна?

20 травня 2020

Карта умов праці є одним із основних документів атестації робочих місць, складання якої передбачено пунктом 2.3 «Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 №41.

Карта умов праці це документ, що узагальнює результати атестації робочих місць за умовами праці (далі — атестація). Її оформлює атестаційна комісія після того, як атестована лабораторія, з якою підприємство уклало договір, провела гігієнічні дослідження. Карта умов праці оформляється на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення Карти умов праці під час проведення атестації робочих місць Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці України від 27.11.1992 №06-41-48. На підставі Карти умов праці: визначають гігієнічну оцінку умов праці на робочому місці; оцінюють стан технічного й організаційного рівня робочого місця; визначають пільги і компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці та розробляють заходи, щоб поліпшити умови праці. Тому дуже важливо оформити цей документ правильно.

Для групи аналогічних робочих місць допускається складання однієї карти, якщо умови і характер праці на робочих місцях, на яких уже проведена атестація, є схожими за всіма показниками, тобто на основі комплексної оцінки робочих місць. Визначити, які саме робочі місця є аналогічними, можна виключно шляхом проведення атестації робочих місць за умовами праці на кожному робочому місці. Зверніть увагу! Якщо на одному й тому самому робочому місці або в одній і тій самій робочій зоні виконуються роботи працівниками різних професій, то на кожну з них заповнюється окрема карта умов праці.

Не заповнюються Карти умов праці на робочих місцях: пов’язаних із виконанням робіт з радіоактивними речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання, берилієм і рідкоземельними елементами;

в атомній енергетиці та промисловості, в гірничорятувальних частинах (станціях); робочих, які працюють на верхолазних роботах (верхолазними роботами вважаються всі роботи, коли основним засобом запобігання падінню робітника з висоти у всіх моментах роботи і пересування є запобіжний пояс); пов’язаних із ловом і переробкою риби, агрохімічним обслуговуванням сільського господарства, збиранням, переробкою та утилізацією трупів тварин в установах спеціального призначення; підривників в усіх галузях господарства; та ін. Перелічені робочі місця включаються до Переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівники яких мають право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками № 1 і № 2.

Під час занесення загальних відомостей до карти мають зазначатися:

Повна назва підприємства, організації, установи;

Виробництво (згідно з чинним класифікатором);

Номер і найменування цеху (ділянки, відділу) – за чинною структурою;

Номер робочого місця (робочої зони) – залежно від плану розміщення;

Професія (посада), код (відповідно до характеру виконуваних робіт і ЄТКД);

Номери аналогічних робочих місць.

Карта умов праці складається з таких розділів:

  1. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу.
  2. Оцінка технічного та організаційного рівня.

III. Атестація робочого місця.

  1. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування.
  2. Пільги і компенсації.

Карта умов праці є узагальнюючим документом результатів атестації, в якому:

зазначається сумарна кількість шкідливих або небезпечних факторів для кожного рівня відхилення від нормативу;

надається гігієнічна оцінка умов праці, яка визначає, до якого класу і якого рівня належать умови і характер праці на цьому робочому місці; оцінюються технічний та організаційний рівні робочого місця;

фіксується висновок комісії про зарахування робочого місця до конкретного виду умов праці (з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці;

з шкідливими і важкими умовами праці;

з шкідливими умовами праці тощо).

Карта умов праці підписується всіма членами атестаційної комісії, з її змістом знайомлять працівників, зайнятих на відповідному робочому місці. На підставі комплексної оцінки умов праці в Карті умов праці вказуються рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування, а також пропозиції щодо встановлення пільг і компенсацій в зв’язку з роботою в шкідливих і небезпечних умовах.