ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ НА ПРАЦІВНИКІВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

19 травня 2020

Легка промисловість України охоплює галузі,  що виробляють товари народного споживання – тканини, одяг, взуття, предмети галантереї тощо. Серед них текстильна промисловість − провідна галузь легкої промисловості, яка займається переробкою натуральних, штучних і синтетичних волокон. На Миколаївщині нараховується біля 10 підприємств, котрі займаються виробництвом товарів з тканин.

Працівники текстильної промисловості в залежності від технологічного процесу піддаються впливу багатьох шкідливих виробничих факторів. До них належать освітленя, електроустановки та електросилове обладнання, пил, рівень шуму. Одним з основних небезпечних для здоров’я працюючих  є  хімічні фактори впливу, до яких відноситься луги, кислоти, сполуки хлору, барвники, формальдегід, сірчистий вуглець та ін. основним шляхом надходження хімічних речовин до організму людини є дихальні шляхи. За умови неодноразових впливів хімічні речовини викликають гострі чи хронічні отруєння організму.

Для скорочення виробничих ризиків в текстильній промисловості, роботодавець повинен звернути увагу на питання зазначені у вимогах  нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:

  • вимоги до території підприємства,  виробничих споруд  та приміщень;
  • освітлення;
  • вентиляція і опалення
  • водопостачання і каналізація
  • електроустановки і електросилове обладнання
  • вимоги до розміщення технологічного  обладнання та організації робочих місць;
  • вимоги до забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Основними завданнями по забезпеченню безпечних умов праці є обладнання приміщень підприємств вентиляцією та опаленням, водопостачанням і каналізацією. Застосування   вентиляції  повинно  бути  обґрунтоване розрахунками,   які   підтверджують забезпечення    необхідного повітрообміну,   температури   та   стану  повітряного  середовища.

Кожне  підприємство  повинно  бути забезпечене подачею
води:

  •  для санітарно-гігієнічних потреб;
  •  для виробничо-технічних потреб;
  • для потреб зовнішнього і внутрішнього пожежогасіння

Проаналізувавши стан травматизму в даній галузі, слід зробити висновки, що основними причинами настання нещасних випадків, є: не виконання посадовими особами своїх обов’язків щодо створення безпечних умов праці працівникам; не виконання самими працівниками вимог інструкцій з охорони праці щодо безпечного виконання робіт; не використання засобів індивідуального захисту працівниками під час виконання робіт та інші.

Для попередження травматизму керівникам підприємств слід звернути увагу на неухильне дотримання вимог законодавства про працю, нормативно-правових актів, виконання інструкцій з охорони праці, як керівниками  підрозділів так і безпосередньо працівниками підприємств.