Про розслідування аварій

15 лютого 2021

Управління Держпраці у Миколаївській області з метою реалізації завдань, покладених Державною службою України з питань праці, зокрема щодо підвищення рівня захисту життя та здоров’я працівників, зниження рівня та зменшенню частоти виробничого травматизму, аварій, підвищення відповідальності роботодавців за створення належних умов праці та безпечного виробничого середовища нагадує роботодавцям Миколаївської області.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону праці» і статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Кабінет Міністрів України постановою від 17 квітня 2019 р. № 337 затвердив «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 131 Порядку, розслідування проводиться у разі, коли сталася:
1) аварія першої категорії, яка відповідно до «Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 (далі – Порядок класифікації надзвичайних ситуацій) (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 740; 013 р., № 41, ст. 1477), відноситься до надзвичайної ситуації державного рівня;
2) аварія другої категорії, яка відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій відноситься до надзвичайних ситуацій регіонального або місцевого рівнів;

3) аварія, яка не відноситься до аварії першої чи другої категорій і відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій відноситься до надзвичайної ситуації об’єктового рівня, створила чи могла створити загрозу життю та здоров’ю працівників або населення, внаслідок якої зруйновано або порушено роботу машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на які необхідно отримувати відповідний дозвіл (або подавати декларацію) згідно з «Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 (із змінами, внесеними постановами КМУ: від 10.10.2012 №927; від 11.02.2016 №76; від 07.02.2018 №48, від 03.02.2021 №77).

На виконання пункту 133 Порядку «Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов’язані діяти згідно з планом локалізації та ліквідації аварій, вжити першочергових заходів до рятування потерпілих і надання їм першої домедичної допомоги, локалізації аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей, збереження до прибуття комісії з розслідування аварії обстановки на місці події.»

Згідно з пунктом 134 роботодавець зобов’язаний негайно повідомити про аварію, зазначену в підпунктах 1-3 пункту 131 цього Порядку, територіальному органові Держпраці, органові управління чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення), місцевій держадміністрації, територіальному органові ДСНС, територіальним (відокремленим) підрозділам поліції за місцем виникнення аварії та відповідному профспілковому органові, а у разі травмування або загибелі працівників також відповідному робочому органові Фонду.

Відповідно до пункту 139 Порядку підприємство (установа, організація), де сталася аварія, у п’ятиденний строк після завершення розслідування надсилає матеріали розслідування аварії  органам, представники яких брали участь у розслідуванні; територіальному органові Національної поліції, до підслідності якого віднесено досудове розслідування аварії, та територіальному органові Держпраці.