Забезпечення медичних працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

30 квітня 2020

Відповідно до статті 163 КЗпП України та статті 8 Закону України «Про охорону праці»  на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах,  працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі — ЗІЗ).

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Переліком заходів та засобів з охорони праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994, зокрема, передбачено забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та ЗІЗ відповідно до норм, встановлених законодавством про охорону праці та колективним договором або угодою (включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв’язку з виконанням робіт, які не виключають можливості забруднення цими речовинами).

Наказом Міністерства соціальної політики від 29.11.2018 р. № 1804 затверджено Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Згідно з пунктом 3 розділу ІІ «Загальні обов’язки роботодавців» цього наказу працівникам, задіяних на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ за встановленими нормами, які для роботодавця є обов’язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання.

Проте, на сьогодні  Типові галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п’явок визнано такими, що не застосовуються на території України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1022-р.

 З урахуванням вищевикладеного, питання стосовно забезпечення та видачі  спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту медичним працівникам, доцільно вирішувати в колективному договорі або угоді.