Забезпечення спецодягом, спецвзуттям працівників в галузі будівництва

08 квітня 2020

Працівникам галузі будівництва найчастіше доводиться виконувати роботи на відкритому повітрі,  в умовах несприятливих мікрокліматичних умов, забруднення.Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року № 2694-ХII на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов`язаних із забрудненням або несприятливими метеорогічними умовами працівникам безоплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту(далі -ЗІЗ). Порядок видачи, зберігання  та використання  ЗІЗ визначається НПАОП 0.00-7.17-18 «Про затвердження мінімальних вимог безпеки і охорони здоров`я  при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (далі-Мінімальні вимоги). Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників ЗІЗ  в повному обсязі покладається на роботодавця. Він зобов`язаний забезпечити за власний рахунок їх придбання, комплектування, видачу, утримання  відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору. Ці ЗІЗ мають утримуватись у належному, безпечному стані та мають відповідати вимогам Технічного регламенту ЗІЗ  (Постанова КМУ   від 27 серпня 2008 р. № 761) , «Нормам  безоплатної видачи спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві» (НПАОП 45.2-3.01-04) та «Нормам безоплатної видачи спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості»(НПАОП 0.00-3.07-09).

Роботодавець зобов’язаний забезпечити відповідно до інструкції з експлуатації періодичне випробовування та перевірку придатності ЗІЗ, а також своєчасну заміну їх компонентів, вузлів або інших частин, якщо їх захисні властивості погіршились або якщо вони певний час не використовувались. Після перевірки на ЗІЗ слід поставити відмітку (клеймо, штамп) про термін наступного випробування.

Роботодавець зобов’язаний організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам.

 Видача працівникам і повернення ними ЗІЗ має обліковуватися в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, форма якої наведена у додатку 1 до Мінімальних вимог. Видача та повернення ЗІЗ проводиться лише під підпис працівника.

До індивідуальних засобів захисту, які використовуються на будівництві можна віднести: каски, запобіжні пояси (у зв`язку з виконанням робіт на висоті) , окуляри, газопилозахисні респіратори, рукавиці, костюми, черевики, плащі, щитки, діелектричні чоботи, діелектричні рукавиці тощо. Не слід забувати про забезпечення працівників утепленим спецодягом, спецвзуттям та підшоломниками в холодну  пору року.

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту повинні забезпечувати  комфортне і  безпечне виконання  будівельних і оздоблювальних робіт. Навіть невеликий ремонт  не може обійтися без використання захисного одягу та ЗІЗ. Одяг повинен відповідати  вимогам техніки безпеки і захищати від шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Треба пам`ятати,  що відповідно до статті 14 Закону України «Про охорону праці»   не тільки роботодавець несе відповідальність за  безпечні умови праці на підприємстві та безпеку працівників, а й кожний працівник несе безпосередню відповідальність за власну безпеку та – оточуючих його людей, дотримання  нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження  з машинами, обладнанням, устаткуванням, під час використання засобів  колективного та індивідуального захисту  в процесі виконання своїх посадових обов`язків.