Запитання – відповідь

27 березня 2017

Кочегар котельні закладу освіти звернувся до управління Держпраці у Миколаївській області за роз’ясненнями: чи має він право на збільшення розміру заробітної плати до мінімального. Заявник зазначає , що з 01.01.2017 року розмір його заробітної плати не змінився та становить 2176 грн.

За результатом розгляду повідомляємо наступне.

Статтею 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальну заробітну плату визначено як встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Згідно ст. 6 Закону України «Про оплату праці» мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні; ст. 8 установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату з 1 січня у місячному розмірі 3200 гривень, у погодинному розмірі 19,34 гривні.

Згідно вимог ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Оплата праці працівникам закладів освіти проводиться згідно постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працiвникiв на основі Єдиної тарифної сітки розрядів i коефiцiєнтiв з оплати праці працiвникiв установ, закладів та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України вiд 26.09.2005 № 557«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

У додатку 13 до наказу Міністерства освіти і науки України вiд 26.09.2005 № 557, зокрема, робітникам І-VІ кваліфікаційних розрядів, зайнятих експлуатацією та обслуговуванням котелень, встановлено тарифний розряд в діапазоні 2-5.

 Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У додатку 1 до постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 30.08.2002 № 1298 визначено тарифний коефіцієнт для тарифних ставок 2-5 у діапазоні 1,09-1,36. Отже, розмір тарифної ставки становитиме від 1744 грн. до 2176 грн.

Якщо працівник виконав місячну норму праці та його нарахована заробітна плата (з урахуванням всіх доплат) є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, має проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.