Звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції

13 липня 2020

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення повинні бути оформлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Діяльність Держпраці поширюється на сфери, затверджені постановою Кабінету Міністрів України ( далі- ПКМУ) від 28.12.2016 року № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», а саме:

 1. засоби індивідуального захисту щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 27 серпня 2008 року № 761. Увага! 30.08.2020 набирає  чинність  ПКМУ від 21 серпня 2019 року № 771, якою затверджено  новий Технічний регламент засобів індивідуального захисту;
 2. ліфти і компоненти безпеки для ліфтів щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 21 серпня 2017 № 438 (із змінами);
 3. прості посудини високого тиску щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 28 грудня  2016 року № 1025 (зі змінами);
 4. канатні дороги щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 06 лютого  2019 року № 342;
 5. знаки безпеки і захисту здоров’я працівників щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 25 листопада 2009 року № 1262 (із змінами);
 6. обладнання, що працює під тиском щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 16 січня 2019 року № 27;
 7. вибухові матеріали промислового призначення щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 03 жовтня 2018 року № 802;
 8. безпека машин щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 30 січня 2013 року №62 (із змінами);
 9. рухоме обладнання, що працює під тиском щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 04 липня 2018 року № 536 (із змінами);
 10. обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 28 грудня 2016 року № 1055 (із змінами);
 11. шумове випромінювання у навколишнє середовища від обладнання, що використовується ззовні приміщень щодо яких технічний регламент визначений ПКМУ від 04 грудня  2019 року № 1186 (Увага!  Набрання чинності зазначеної постанови відбудеться 11.03.2021).